Kosovo: Na izbore se ne može s pravosnažnim presudama

Ovom odlukom ne može se kandidirati za zastupnika ni Albin Kurti, lider Pokreta Samoopredjeljenje, koji ima uslovnu kaznu za bacanje suzavca u Skupštini Kosova.

Sa liste Samoopredjeljenja još četiri predložena imena ne mogu biti kandidati za zastupnike (EPA)

Izborni panel za žalbe i predstavke odobrio je verifikciju izbornih lista političkih subjekata za prijevremene parlamentarne izbore na Kosovu 14. februara, ali bez kandidata za zastupnike koji imaju pravosnažne presude u posljednje tri godine i oni se ne mogu zamijeniti drugim kandidatima.

Ovom odlukom ne može se kandidirati za zastupnika ni Albin Kurti, lider Pokreta Samoopredjeljenje, koji ima uslovnu kaznu za bacanje suzavca u Skupštini Kosova.

Sa liste Samoopredjeljenja još četiri predložena imena ne mogu biti kandidati za zastupnike.

Na listi Socijaldemokratske inicijative (Nisma) 12 osoba se ne može kandidirati, a sa liste Alijanse za budućnost Kosova četiri.

Neke partije zamijenile kandidate

Tako je Izborni panel za žalbe i predstavke djelimično usvojio žalbe političkih subjekata na odluku Centralne izborne komsije od 22. januara da ne verificira one izborne liste na kojima je bilo kandidata s pravosnažnim presudama u zadnje tri godine.

Među neverificiranim listama su bile i liste Samoopredjeljenja, Alijanse za budućnost Kosova i Socijaldemokratske inicijative (Nisma).

Centralna izborna komsija je verificirala liste Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova i Srpske liste, jer su te partije prethodno zamijenile svoje kandidate protiv kojih su postojale pravosnažne presude.

Izborni panel za žalbe i predstavke je imao zakonski rok 72 sata da pregleda i odluči o svim žalbama podnijetim od političkih subjekata protiv odluke Centralne izborne komsije, zbog nepotvrđivanja političkih subjekata i kandidata.

Moguće žalbe Vrhovnom sudu

Žalbe su podnijeli Demokratska partija Aškalija na Kosovu, Aškalijska stranka za integraciju, Ujedinjena romska partija Kosova, Socialdemokratska unija, Alijansa za budućnost Kosova, Socijaldemokratska inicijativa (Nisma) i Pokret Samoopredjeljenje.

Protiv ovih odluka Izbornog panela za žalbe i predstavke stranke mogu podnijeti žalbu Vrhovnom sudu Kosova u roku od 24 sata od trenutka kada stranka primi odluku, dok je rok za pregled i odlučivanje o ovim žalbama od Vrhovnog suda 72 sata od trenutka podnošenja ovih žalbi.

Odluke Vrhovnog suda Kosova su konačne i izvršne za sve strane.

Za 2. februar je zakazano žrijebanje političkih subjekata za redosljed na izbornoj listi.

Izvor: Agencije