UN poziva Hrvatsku da kazni odgovorne za nasilje nad migrantima

Brojne organizacije optužuju hrvatske snage sigurnosti za ekstremno nasilje, kolektivno protjerivanje migranata i uskraćivanje azila (Screenshot)

Kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih naroda za ljudska prava (OHCHR) zatražila je da Hrvatska odmah istraži izvještaje o pretjeranoj upotrebi policijske sile prema migrantima, uključujući djela koja se smatraju mučenjem i lošim postupanjem.

U saopštenju objavljenom na portalu OHCHR-a navodi se da je Hrvatska dužna da sankcioniše odgovorne, prenio je Tanjug.

Posebni izvjestilac za ljudska prava migranata Felipe Gonzalez Morales i posebni izvjestilac za mučenje i druga okrutna, nečovječna i degradirajuća postupanja i kažnjavanja Nils Melzer poručili su da su jako zabrinuti zbog postupanja na granici s Hrvatskom, poput neprestane upotrebe sile, te zbog činjenice da žrtve, uključujući djecu, trpe fizičko zlostavljanje i ponižavanje samo zato jer su migranti.

Oni navode da je fizičko nasilje i degradirajuće postupanje prema migrantima prijavljeno u više od 60 posto svih zabilježenih pushbackova iz Hrvatske od januara do maja 2020. godine.

Morales objašnjava da nasilni pushback podrazumijeva postupak u kojem se bez ikakve procedure, individualne procjene ili drugog procesa krše zabrane kolektivnog izbacivanja iz zemlje i principi zabrane protjerivanja.

‘Kršenje međunarodnog prava’

Navodi da je takav tretman smišljen kako bi se migranti mučili i s njima postupalo okrutno, nehumano i ponižavajuće, što je zabranjeno međunarodnim pravom.

“Hrvatska mora istražiti sve prijavljene slučajeve nasilja protiv migranata i one koji su počinili nasilje i njihove nadređene izvesti pred lice pravde i pružiti naknadu žrtvama”, dodaje Melzer.

Posebni izvjestioci su zabrinuti i zbog nekoliko slučajeva u kojima je hrvatska policija navodno ignorisala zahtjeve migranata za azilom ili za drugom zaštitom pod međunarodnim pravom i pravom izbjeglica.

“Hrvatska mora osigurati da sve mjere na granici, uključujući one koje su usmjerene ka neregularnim migracijama, budu u skladu s međunarodnim ljudskim pravima i standardima, posebno da ne bude diskriminacije, mučenja i nepravednog postupanja, te da se drži zabrane arbitrarnog ili kolektivnog izbacivanja”, dodao je Melzer.

Morales je u septembru 2019. godine boravio u Bosni i Hercegovini, gdje je dobio informacije o nasilnom pushbacku hrvatske policije u susjednu državu, nakon čega je razmijenio informacije s relevantnim ovlaštenim osobama u Hrvatskoj u nekoliko prilika.

Izvor: Agencije