Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio ‘korona zakon’

Stupanje na snagu tog zakona omogućeno je nakon što ga je usvojio Dom naroda Parlamenta FBiH (Fena)
Stupanje na snagu tog zakona omogućeno je nakon što ga je usvojio Dom naroda Parlamenta FBiH (Fena)

U cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica po privredu entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, sljedećeg dana od dana objave u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine na snagu će stupiti Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, nastalih usljed pandemije korona virusa.

To znači da će poslovni subjekti imati pravo na subvencioniranje doprinosa u iznosu 244,85 konvertibilnih maraka (123 eura) mjesečno po svakom zaposlenom, počevši od obračuna i isplate bruto plaće za april 2020. i svaki sljedeći mjesec, uključujući obračun i isplatu plaća i za mjesec nakon prestanka stanja nesreće.

Subvencioniranje doprinosa za svakog zaposlenog vršit se na način da se za penzijsko-invalidsko osiguranje usmjerava 135,70 KM (69 eura), za zdravstveno osiguranje 97,35 KM (49 eura) i za nezaposlenost 11,80 KM (šest eura) ako u mjesecu za koji se vrši obračun plaće imaju pad ostvarenog prometa za 20 posto i više u odnosu na ostvareni prosječni promet u januaru i februaru 2020.

Isplata najniže neto plaće zaposlenima nije uvjetovana istovremenim plaćanjem subvencioniranih doprinosa, prenosi Fena.

Zakonom se uspostavlja Garancijski fond, na osnovu kojeg će, u ime i za račun Federacije, garancije izdavati Razvojna banka Federacije.

Garancije će se koristiti za osiguranje kreditnih linija kod komercijalnih banaka, u cilju ublažavanja i poboljšanja likvidnosti te olakšanja pristupa finansiranju poslovnim subjektima.

Preusmjeravanje raspoloživih sredstava

Početna sredstva za osnivanje Garancijskog fonda u iznosu do 80 miliona KM (41 miliona eura) bit će osigurana preusmjeravanjem raspoloživih sredstava Vlade Federacije iz komisijskih poslova i raspoloživih sredstava namjenskih depozita Vlade Federacije koja se vode kod Razvojne banke Federacije.

S početkom primjene tog zakona zatezna kamata na javne prihode neće se obračunavati i plaćati za dane trajanja stanja nesreće.

Ukida se obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit za poslovne subjekte, kao i na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu.

Propisano je da će se održavanje stabilnosti pojedinih isplata na dostignutom nivou (penzija, invalidnina i drugih socijalnih davanja) osigurati uštedama u okviru budžeta Federacija za 2020, a imajući u vidu posljedice pada prihoda izazvanih stanjem nesreće, kao i da se obaveza usklađivanja penzija, invalidnina, drugih socijalnih davanja i plaća neće vršiti u 2020.

Stupanje na snagu tog zakona omogućeno je u ponedjeljak, nakon što ga je usvojio Dom naroda, a ranije Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Izvor: Agencije


Povezane

Delegati Federalnog parlamenta na sjednici u Sarajevu raspravljaju o Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, nastalih uslijed pandemije korona virusa. Predloženi zakon naišao je na brojne kritike opozicije, ali i sindikata i privrednika. O ključnim zamjerkama izvještava Nadina Maličbegović.

Više iz rubrike Balkan
POPULARNO