Bregu: Nezaposlenost najveći problem na Zapadnom Balkanu

Svega 4,3 posto novootvorenih radnih mjesta popunile su osobe mlađe od 24 godine (EPA)

Generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) Majlinda Bregu izjavila je da nezaposlenost i dalje predstavlja najveći problem i da je praćena odlivom visokokvalificiranih radnika.

Na otvaranju konferencije RCC-a “Zapošljavanje – nijanse sive na Zapadnom Balkanu; regionalne perspektive za stvaranje novih i boljih radnih mjesta” u Sarajevu, ona je rekla da je u regiji od 2013. godine otvoreno 700.000 radnih mjesta, ali da “nisu svi osjetili prednosti poboljšanja na tržištu rada”, prenosi Beta.

“Naprimjer, svega 4,3 posto novootvorenih radnih mjesta popunile su osobe mlađe od 24 godine, kojima često treba i do dvije godine da pronađu prvo zaposlenje. Jedna od četiri mlade osobe nije zaposlena, niti je obuhvaćena obrazovanjem ili obukama; gotovo polovina radno sposobnih žena nije na tržištu rada, dok je kod muškaraca ta brojka 25 posto”, kazala je Bregu.

Na konferenciji koja označava početak druge faze projekta RCC-a Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja (ESAP 2), Bregu je navela da je veliki procent mladih nezaposlen i da postoji nesklad između vještina mladih ljudi i potreba tržišta rada.

Najveći problem

“Više od dvije trećine građana regije i dalje prepoznaje nezaposlenost kao najveći problem. Nezaposlenost u regiji jeste smanjena na 16 posto, ali je mnogo mladih i dalje bez posla”, navela je Bregu.

Dodala je da je do pada stope nezaposlenosti došlo jer su ljudi počeli da se samozapošljavaju kako bi mogli da prežive.

Bregu je rekla da problem predstavlja i što stanovništvo regije sve više stari i što se nastavlja tendencija smanjivanja broja stanovnika.

“Ukupan broj radno sposobnog stanovništva na Zapadnom Balkanu smanjen je za preko 400.000 osoba u proteklih pet godina. Tome doprinosi negativan prirodni priraštaj stanovništva, a odliv kvalificiranih kadrova najveći je izazov u sljedećoj deceniji koji bi trebalo da diktira program politika naših ekonomija”, kazala je.

Generalna sekretarka RCC-a je rekla da se stopa neformalnog zapošljavanja u regiji kreće od 18 do 30 posto, da ti radnici nisu prijavljeni, i da će pronalaženje rješenja tog problema biti u fokusu trogodišnjeg projekta ESAP 2.

“Cilj projekta ESAP 2 je da učini da te brojke rade u korist zaposlenih, njihovih poslodavaca, društava i ekonomije u cjelini”, dodala je Bregu.

Ona je navela da je prva faza projekta ESAP u prethodne tri godine pomogla vladama i institucijama regije u domenu zapošljavanja i dodala da će u fokusu druge faze biti pronalaženje načina za smanjivanje neprijavljenog rada i njegov prelazak na prijavljen rad.

Angažman EU-a

Bregu je rekla da postoji potreba da Evropska unija i na političkom i na nižim nivoima poveća angažman prema Zapadnom Balkanu, i da se isto očekuje i od regije.

“Nezaposlenost je najveća briga građana regije, nadam se da ćemo uspjeti da pomognemo institucijama da se promijeni situacija, kao i način razmišljanja i pristup rješavanju tog problema kako bi u regiji bilo više prilika za nova radna mjesta”, dodala je Bregu.

Konferenciju RCC organizira u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO), agencijom Ujedinjenih naroda.

Direktor Ureda ILO-a za Centralnu i Istočnu Evropu Markus Pilgrim rekao je da je veliko postignuće projekta ESAP stvaranje regionalne mreže agencija i institucija za rješavanje sporova nastalih u oblasti radnih odnosa.

Pilgrim je rekao da je u okviru projekta ESAP rađeno na unaprijeđenju zaštite na radu, naročito u građevinskom sektoru, i da je posjeta gotovo 1.500 preduzeća pokazala da postoje veliki problemi u zaštiti radnika koje treba riješiti.

Fokus na probleme

On je kazao da je sada, u drugoj fazi projekta ESAP, potrebno fokusirati se na problem neprijavljenog rada i mogućnosti za njegovu transformaciju u prijavljeni rad.

Cilj projekta ESAP 2 je objedinjavanje rezultata postignutih u prvoj fazi (ESAP 1), kao i širenje kako bi bile obuhvaćene dodatne teme zapošljavanja i socijalne politike koje su izuzetno bitne za Zapadni Balkan: neprijavljeni rad, jačanje institucionalnih kapaciteta za izradu, praćenje i ocjenjivanje politika i mjera tržišta rada koje bi bile usmjerene na otvaranje novih i boljih radnih mjesta, izloženost i uključivanje institucija sa Zapadnog Balkana u mreže i procese na nivou EU-a.

Šef Delegacije EU-a u Bosni i Hercegovini Johann Sattler rekao je da su poteškoće u vezi s nezaposlenošću najveći problem građana i BiH i obližnjih zemalja i da su povezane s korupcijom i nepotizmom.

Sattler je kazao da je potrebno “brzo mijenjati stvari” jer gotovo 20 posto građana BiH nije imalo mogućnost da plate račune prošle godine.

On je kazao da treba raditi na prilagođavanju sistema obrazovanja tržištu rada i primijeniti modele iz Njemačke i Austrije, gdje, kako je naveo, mladi ljudi poslije osnovne škole imaju 50 posto nastave i 50 posto praktičnog rada, čime postaju znatno konkurentniji na tržištu rada.

Izvor: Agencije


Vaša dnevna doza vijesti, tema, mišljenja, blogova sa Balkana i iz svijeta u samo jednom kliku
Pročitajte sada