Prihodi stranaka u Crnoj Gori 9,2 miliona eura

Izvještaje su dostavila 54 politička subjekta u zakonom propisanom roku (Reuters)
Izvještaje su dostavila 54 politička subjekta u zakonom propisanom roku (Reuters)

Političke stranke u Crnoj Gori uprihodile su prošle godine 9,2 milijuna eura, dok su njihovi rashodi bili veći za gotovo 370.000 eura, potvrdila je Agencija za sprečavanje korupcije.

Agencija Anadolija javlja da su politički subjekti bili dužni podnijeti završni račun i konsolidirani financijski izvještaj Poreznoj upravi, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji za sprečavanje korupcije najkasnije do 31.marta.

Iz Agencije za sprečavanje korupcije su kazali da su izvještaje dostavila 54 politička subjekta u zakonom propisanom roku:

“Politički subjekti u izvještajima prijavili ukupan godišnji prihod od 9,2 miliona eura, rashod od 9,57 miliona i dugovanja od 2,15 miliona eura.”

Najviše prihoda iz budžeta

Kako su naveli, 84 posto prihoda prikupljeno je iz proračunskih sredstava.

Odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Agencija za sprečavanje korupcije kontrolira financiranje političkih subjekata i nadzor nad provedbom tog zakona, a Državna revizorska institucija će izvršiti reviziju godišnjih konsolidiranih izvještaja političkih subjekata čiji ukupan prihod prelazi 10.000 eura.

“Agencija je konstatovala da je potrebno što skorije izmijeniti obrazac koji propisuje formu godišnjih izvještaja, kako bi se dodatno unaprijedio i standardizovao način izvještavanja političkih subjekata”, navodi se u izvještaju Agencije za sprečavanje korupcije.

Izvor: Agencije


Povezane

Više iz rubrike Balkan
POPULARNO