Balkan dio Strateške agende Evropske unije 2019-24.

Lideri Unije se obavezuju da će s partnerima širom svijeta nastaviti rad na globalnom miru i stabilnosti (EPA)
Lideri Unije se obavezuju da će s partnerima širom svijeta nastaviti rad na globalnom miru i stabilnosti (EPA)

Lideri zemlja članica Evropske unije usvojili su u četvrtak navečer na samitu u Briselu novu Stratešku agenda za period 2019-24. u kojoj je među prioritetnim oblastima podrška evropskoj perspektivi država koje su, kako se navodi, “sposobne i voljne pridružiti” se Uniji.

Strateška agenda izdvaja četiri prioritetne oblasti na koje će se u narednih pet godina fokusirati EU politika.

To su zaštita građana i slobode, razvijanje jake i vitalne ekonomske baze, izgradnja klimatski neutralne, zelene, fer i socijalne Evrope i promoviranje evropskih interesa i vrijednosti na globalnoj sceni.

U dijelu koji se odnosi na promoviranje evropskih vrijednosti u svijetu navodi se kako bi u okruženju rastuće neizvjesnosti i promjena EU-a trebao nastaviti svoj strateški pravac djelovanja kako bi zaštitila svoje interese, podržala svoje vrijednosti i način života i pomogla u oblikovanju globalne budućnosti.

Zajedničke evropske vrijednosti

“EU će promovirati svoj jedinstveni model saradnje kao inspiraciju za druge. Ona će podržati evropsku perspektivu za evropske države sposobne i voljne da se pridruže. Ona će voditi ambicioznu politiku susjedstva”, navodi se u Strateškoj agendi.

Lideri Unije se obavezuju kako će s partnerima širom svijeta nastaviti rad na globalnom miru i stabilnosti i promovirati demokratiju i ljudska prava.

Kada je riječ o zaštiti građana i slobodama, navodi se kako su zajedničke evropske vrijednosti temelj evropske slobode, sigurnosti i prosperiteta, a da vladavina prava mora biti u potpunosti poštovana od svih država članica i EU-a.

“Evropa mora biti mjesto gdje se ljudi osjećaju slobodno i sigurno. EU će braniti osnovna prava i slobode svojih građana, kao što je priznato u ugovorima, i štititi ih od postojećih i novih prijetnji”, navodi se u tekstu Strateške agende.

Pravilno funkcioniranje Schengena

Kroz Stratešku agendu EU se zalaže za efikasnu kontrolu vanjskih granica u cilju unutrašnje sigurnosti, ali i za dalji razvoj funkcionalne migracione politike i saradnju sa zemljama porekla i tranzita u borbi protiv ilegalne migracije i trgovine ljudima i osigurati efikasan povratak.

“Poduzet ćemo neophodne korake da osiguramo pravilno funkcioniranje Schengena. Gradit ćemo i jačati našu borbu protiv terorizma i prekograničnog kriminala. Povećat ćemo otpornost EU-a na prirodne i ljudske katastrofe i zaštiti naša društva od zlonamjernih cyber aktivnosti i dezinformacija”, navodi se u dokumentu usvojenom na samitu EU-a u Briselu.

Kada je ekonomija u pitanju, Strateškom agendom se poručuje kako je snažna ekonomska osnova od ključnog značaja za konkurentnost, prosperitet i ulogu Evrope na globalnoj sceni i za stvaranje radnih mjesta.

“Moramo osigurati da euro radi za naše građane i ostaje otporan, produbljujući Ekonomsku i monetarnu uniju u svim njenim dimenzijama, dovršavajući Uniju banaka i tržišta kapitala i jačajući međunarodnu ulogu eura”, piše u tekstu EU Agende za 2019-24.

Jednake mogućnosti za sve

Strateškom agednom EU se obavezuje na dalju digitalnu transformaciju.

Poziva se i na “dubinskoj transformaciju EU ekonomije i društva, kako bi se postigla klimatsku neutralnost”, na način koji uzima u obzir nacionalne okolnosti i društveno je pravedan, ali i u skladu s Parskim sporazumom.

“Evropska unija će ubrzati prelazak na obnovljive izvore energije, povećati energetsku efikasnost, smanjiti zavisnost od vanjskih izvora, diversificirati svoje zalihe i ulagati u rešenja za mobilnost budućnosti”, piše u usvojenom tekstu dokumenta.

Strateška agenda poziva na osiguranje socijalnih prava, jednakost između žena i muškaraca i na jednake mogućnosti za sve.

Izvor: Agencije


Povezane

Više iz rubrike Balkan
POPULARNO