OSCE kritizirao rad Tužilaštva Bosne i Hercegovine

U izvještaju je navedeno da je Misija OSCE-a u 2018. zabilježila pad broja okončanih postupaka u predmetima ratnih zločina (Fena)

Misija Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) danas je ocijenila da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine neracionalno koristi resurse kad je riječ o upravljanju predmetima ratnih zločina, ističući da je posebno zabrinjavajuća “alarmantna brzina pada stope osuđujućih presuda”, kao i kvalitet istraga i optužnica, prenose agencije.

Misija OSCE-a, uz podršku Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, predstavila je danas izvještaj o upravljanju predmetima ratnih zločina u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

U izvještaju je navedeno da je Misija OSCE-a u 2018. zabilježila pad broja okončanih postupaka u predmetima ratnih zločina, nastavljajući trend započet 2016.

“Tokom 2018. godine pravosuđe u BiH je okončalo tek 50 postupaka protiv 82 osobe optužene za ratne zločine. Od 2004. godine, kada je Misija počela pratiti procesuiranje ratnih zločina u BiH, ukupno su završena 523 postupka sa 779 optuženih”, navodi se u izvještaju.

Međutim, kako se dodaje, prema saznanjima Misije, krajem 2018. bila su 692 neriješena predmeta s 5.052 potencijalno osumnjičene osobe.

Misija OSCE-a upozorila je da je u 2018. prosječna stopa pravosnažnih osuđujućih presuda drastično opala.

Kako navode, iako su stope osuđujućih presuda sudova u bh. entitetima Federacija BiH (FBiH) i Republika Srpska (RS) neznatno smanjene, stopa osuđujućih presuda Suda Bosne i Hercegovine pala je na 39 posto, čime je prosječna stopa osuđujućih presuda u cijeloj državi pala ispod 50 posto.

Glavna prepreka u procesuiranju ratnih zločina, kako se navodi, jest nedostupnost optuženih sudovima, najčešće zbog toga što su u stranim državama i ne mogu biti izručeni po zakonu.

Prema podacima Misije OSCE-a, taj problem prisutan je u 29 postupaka koji su u toku, odnosno od ukupno 72 postupka koji su u toku 79 optuženih nedostupno je nadležnim sudovima u Bosni i Hercegovini.

“Mada je na kraju 2018. godine broj potvrđenih optužnica nešto veći nego u 2017. godini, opšti trend smanjenog priliva novih postupaka pred sudovima se nastavlja”, upozorava Misija OSCE-a.

Upozorenje na posljedice

Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruce Berton rekao je na današnjoj konferenciji za medije kako je krajnji cilj ovog izvještaja da se osigura postizanje pravde za žrtve ratnih zločina, kao i da se daju jasne preporuke Tužilaštvu Bosne i Hercegovine i drugim nadležnim institucijama.

“Prvo, stopa osuđujućih presuda u predmetima ratnih zločina u Sudu Bosne i Hercegovine opada alarmantnom brzinom, potičući zabrinutost u vezi s kvalitetom istrage i optužnica koje podiže Tužilaštvo Bosne i Hercegovine”, rekao je Berton.

Dodao je da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne usmjerava vrijeme i resurse isključivo na istrage i krivično gonjenje najsloženijih predmeta ratnih zločina.

“To je u suprotnosti s ulogom Tužilaštva Bosne i Hercegovine u skladu s Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina i takva praksa predstavlja rasipanje vrijednih resursa”, rekao je Berton.

Prema njegovim riječima, ako se nastavi rješavanje predmeta ovom brzinom, Tužilaštvu Bosne i Hercegovine trebat će gotovo deset godina da okonča sve predmete ratnih zločina koje trenutno ima.

“Postojanje takvih pitanja nije logično, uzevši u obzir ulaganja EU-a kroz IPA podršku, te dodatna ulaganja mnogih drugih aktera u unapređenju procesuiranja predmeta ratnih zločina na državnom nivou”, rekao je Berton.

Pozvao je Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) Bosne i Hercegovine, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Sud Bosne i Hercegovine da pažljivo razmotre izvještaj, kao i posljedice koje aktuelna praksa u procesuiranju predmeta ratnih zločina ima po žrtve zločina, ali i po naslijeđe koje će ostati iza pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Agencije