BiH: Agencija za zaštitu ličnih podataka zabranila provjeru diploma

Iz Agencije također smatraju da se provjerom diploma narušava ljudsko dostojanstvo zaposlenih (AP)

Nakon što je primila mišljenje u vezi s provjerama diploma svih zaposlenih u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine donijela je odluku da Kolegij sekretarijata PSBiH neće moći provjeravati diplome državnih službenika i namještenika jer se tako narušava pravna sigurnost.

U odgovoru Parlamentarnoj skupštini Agencija je rekla da je osnovni cilj Zakona o zaštiti ličnih podataka da se svim osobama, bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište, osigura zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito pravo na privatnost vezano za obradu ličnih podataka koji se na njih odnose, piše Klix.ba.

U vezi s tim podatak o diplomi određene osobe lični je podatak, a provjera podrazumijeva obradu ličnih podataka. Stoga je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, odnosno Sekretarijat, kontrolor koji namjerava vršiti provjeru diploma svih zaposlenih. 

Prema članu 4 Zakona, kontrolori su dužni obrađivati lične podatke u skladu s osnovnim principima zakonite obrade ličnih podataka, prije svega zakonskim propisima, te utvrđuju svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili propisa na osnovu donesenog zakona.

“Zakon u članu 17. propisuje davanje ličnih podataka trećoj strani. Naime stavom (1) istog člana je propisano da kontrolor ne može dati lične podatke korisniku prije nego što o tome ne obavijesti nosioca podataka. Ako nosilac podataka ne odobri davanje ličnih podataka, oni se ne mogu otkriti trećoj strani, osim ako to nije u javnom interesu”, stoji u odogovoru Agencije Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 

Dalje stoji da je, budući da nisu poznati razlozi provjere diploma svih zaposlenih, s aspekta zakonitosti obrade ličnih podataka sporno generaliziranje jer je po zakonu kontrolor dužan obrađivati lične podatke samo u obimu neophodnom za ispunjenje određene svrhe.

‘Narušava se ljudsko dostojanstvo’

Iz Agencije također smatraju da se tako narušava ljudsko dostojanstvo zaposlenih jer se svi zaposleni stavljaju pod sumnju. 

“Mišljenja smo da je dovođenje pod sumnju svih javnih isprava na ovakav način štetno i za javni interes jer se takvim postupanjem narušava pravna sigurnost”, stoji u odgovoru Agencije.

Kad je riječ o saglasnosti, kao jednom od pravnih osnova za obradu ličnih podataka iz člana 5 Zakona, istakli su da se ne može koristiti u ovom slučaju.

Podsjećamo, u Parlamentu Bosne i Hercegovine od svih zaposlenika u januaru zatraženo je da dostave diplome o stečenoj stručnoj spremi, a trebale bi se provjeravati diplome dodjeljivane u visokoškolskim i srednjoškolskim ustanovama.

Sekretar Zajedničke službe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kenan Vehabović ranije je potencirao provjeru svih diploma zaposlenika Parlamenta.

Izvor: Agencije