Rijeke prijete izlijevanjem, poplavljen određeni broj kuća

Četrdesetak kuća je pod vodom u Tetovu kod Zenice (Al Jazeera)

Značajne količine sniježnog pokrivača, porast dnevnih temperatura koje utiču na topljenje sniježnog pokrivača, kao i najava padavina u narednim danima uslovili su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, navodi se u saopćenju Federalne uprave za civilnu zaštitu, javlja Anadolija. 

U izvještaju uprave navodi se kako “Agencija za vodno područje rijeke Save” redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije, prognozu vremena za naredna četiri dana dostavljenu od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda, trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda i rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

Povećanje vodostaja na svim vodotocima na području Save  

 Povećanje vodostaja bilježi se na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, a naročito na slivu rijeke Une i Sane, te gornjem i srednjem toku rijeke Bosne.

Usljed dostignutih vrijednosti vodostaja na vodomjernim stanicama Ključ, Sanski Most i Klokot započelo je kontinuirano obavještavanje nadležnih službi o mogućoj pojavi poplava.

Tokom ranih jutarnjih sati prognozirane su intenzivnije padavine na području Unsko-Sanskog kantona koje bi mogle dodatno utjecati na povećanje vodostaja vodotoka na ovom području.

U Tetovu kod Zenice, 40 kuća je pod vodom

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju u narednom periodu, AVP Sava nastavlja sa redovnim praćenjem vodostaja i obavještavanjem o stanju na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Na području Unsko-sanskog kantona zbog naglog topljenja snijega došlo je do naglog povećanja vodostaja rijeke Une, Sane i Klokota. Vodostaji se prate, nemamo dojava o plavljenju objekata.

Svi vodostaji su i dalje u blagom porastu. 

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7 sati bio je 199,37 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme viši za 38 centimetara. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 37,2 m3/s.

Vodostaj rijeke Save je u  porastu  duž cijelog svog toka kroz Županiju Posavsku.

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu vodostaj Neretve na hidrološkoj postaji Glavatičevo iznosio je 135 centimetara, a redovna obrana od poplava je na 160 centimetara.

Vodostaj Trebižata na  vodomjernoj postaji Humac, iznosio je 299 centimetara ( jučer 298) u 08:15 sati, s trendom nula centimetara. I dalje se kontinuirano provode redovite mjere obrane od poplava.

 Na području SBK-a u više mjesta izlijevanje rijeka 

Na području Srednjobosanskog kantona u više mjesta došlo je do izlijevanja rijeka usljed čega je došlo do plavljenja kuća i dvorišta, a zbog začepljenih odvodnih kanala u većini mjesta došlo je do izljevanja odvodnih voda na prometnice.

U općini Bugojno obustavljen je promet na prometnici Novi Travnik – Bugojno zbog izljevanja rijeke Vrbas na ulaz u općinu i srušenog privremenog mosta kojim se prometovalo pa je promet preusmjeren na smjer kroz naselja Kula  i Kandija.

U općini Gornji Vakuf – Uskoplje pojavilo se klizište na lokalitetu Ravan i ugrožena su dva  stambena objekta od kojih je jedan potpuno srušen, a drugi je oštećen. Stanari su bezbjedno evakuirani. Na prometnici Borova Ravan zbog klizišta došlo je do kratkog prekida na lokalnoj prometnici, gdje su pripadnici CZ Gornji Vakuf – Uskoplje mehanizacijom očistili prometnicu te je ona sad prohodna. U naselju Hrasnica izlio se potok Risovac gdje je ugrožena lokalna prometnica.

U općini Travnik, oborinske vode ugrožavaju stambene objekte u mjestu Bojna, a kod Đačkog doma u ulici Antifašista došlo je do obustave prometa na lokalnoj prometnici.

U općini Vitez u naselju Rijeka na lokalitetu Tucin Jaz, rijeka Kruščica se izlila iz korta i ugroženo je desetak stambenih objekata,naselje Šantići poplavljena su dvorišta kuća. Potok Kremenik kod PC centa Vitez prijeti da ugrozi objekte, u mjestu Novaci rijeka Lašva prijeti da ugrozi stambeno naselje. U mjestu Vranjska Općina Vitez lokalni potoci su nabujali i izljevaju se po poloprivrednim površinama.

U općini Busovača rijeka Kozica se izlila u naselju Polje, i u naselju Krčevine rijeka se izlila i ugrožava stambene objekte. U naselju Kačuni kod mosta rijeka prijeti izljevanjem usljed oborinskih voda.

 U ZDK nivo rijeke Bosne prijeti izlijevanjem 

Prema mjerenjima u nedjelju u 07:00 sati na mjernom mjestu u Zenici visina vodostaja rijeke Bosne iznosio je 320 centimetara ponovnim mjerenjem u 11:00 sati nivo rijeke Bosne je u porastu i iznosi 350 centimetara s tendencijom rasta. Prema dosadašnjim mjerenjima, nivo rijeke Bosne prijeti izlijevanjem.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona je izdao upute i obavjestio je sve općinske i gradsku službu civilnih zaštita na Kantonu da formiraju općinske štabove i da prate nastalo stanje na područjima svojih općina.

Prema telefonskim pozivima operativni centar Katonalne uprave civilne zaštite zaprima pozive o nastalim poplavama i plavljenima određenih objekata nastale začepljenjima odvodnih kanala kao veoma brzi rast potoka u naseljima i mjestima gdje je već poplavljeno veći broj kuća i putnih komunikacija na području općine Zenica. 

Najviše poziva odnosi se na općinu Zenica, u više naselja začepljeni odvodi i seoski potoci koji su poćeli izlijevati iz svojih korita i prijete kućama. Služba civilne zaštite grada Zenice je na terenu. U ostalim općinama stanje bez intervencija.

 U KS izlila se rijeka Zujevina 

Zbog porasta dnevnih temperatura dolazi do topljenja snijega u Kantonu Sarajevo, gdje nadležne službe vrše  konstantno praćenje nivoa rijeka u kantonu putem dežurnih službi CZ-a kao i putem automatskih hidroloških stanica u slivu rijeke Bosne. Došlo je do značajnog povećanja vodostaja. Na području općine Novi Grad, palo je veliko drvo preko ulice i blokiralo  saobraćaj, a ekipe su na terenu.

U općina Hadžići u naselju Tarčin, izlila se rijeka Zujevina i poplavila 30 stambenih i poslovnih objekata te 10 hektara zemljišta. Na terenu su pripadnici VD Tarčin i Općinska služba civilne zaštite Hadžići, koji prate situaciju.

Na području Kantona 10, nema dojava o ugroženosti od poplave na tokovima rijeka u općini Livno (Sturba, Žabljak i Bistrica), općini Drvar nema takođe nema dojava o poplavljenim mjestima.

Izvor: Agencije