Kosovo dobilo lex specialis o nadležnostima delegacije za dijalog sa Srbijom

Osnov za izradu rezolucije bit će rezolucija Evropskog parlamenta o Srebrenici, tvrde iz komisije (EPA)

Skupština Kosova je posle izuzetno burne rasprave u kojoj nisu nedostajale ni međusobne optužbe,  usvojila u prvom čitanju Zakon o zadacima, odgovornostima i nadležnostima državne delegacije Kosovo u procesu dijaloga sa Srbijom.

Za usvajanje je glasao 61 od ukupno 120 poslanika, dok poslanici opozicije nisu glasali za zakon na koji su imali mnogobrojne primedbe i ukazivali da Kosovu uopšte nije potreban takav zakon.

Nacrtom ovog zakona državnu delegaciju je Skupština Kosova ovlastila za pregovaranje i postizanje sporazuma tokom procesa dijaloga, u konsultaciji sa ustavnim institucijama Kosova.

Zakonom se definiše institucionalna hijerarhija i postupak donošenja odluka u procesu dijaloga sa Republikom Srbijom, funkcionisanje delegacije, organizaciona struktura, nadležnosti i odgovornosti delegacije.

Njime je jasno definisana veza koju delegacija održava sa drugim ustavnim institucijama Kosova.

U nacrtu zakona se kaže da ovaj zakon ima status lex specialisa i da u slučaju neusaglašenosti neke druge zakonske odredbe sa ovim zakonom prednost imaju odredbe ovog zakona.

U nacrtu zakona se ističe da delegacija vodi proces dijaloga sa Srbijom, predstavlja Kosovo u dijalogu, usvaja Opštu pregovaračku strategiju kao i posebne strategije za teme dijaloga, koordinira agendu dijaloga sa državnom platformom u dogovoru sa posrednicima dijaloga.

Delegacija sve odluke donosi jednoglasno

Delegacija koordinira sastanke sa drugim institucionalnim liderima (predsednik, premijer, predsednik Skupštine, ministri itd), kada smatra da je neophodno održavanje ovih sastanaka, izveštava skupštinsku Komisiju za nadgledanje procesa dijaloga nakon svakog sastanka sa delegacijom Srbije, i sa posrednicima dijaloga.

Predviđeno je da delegacija usvaja početne pregovaračke pozicije Kosova za svaku temu dijaloga.

U delu koji se odnosi na koordinaciju aktivnosti sa ustavnim institucijama, ističe se da će one biti angažovane u dijalogu u skladu sa njihovim ustavnim mandatom i uvek u koordinaciji i uz dogovor između relevantnih institucija Kosova i delegacije.

U slučajevima kada jednoj od ustavnih institucija Kosova (predsedniku, premijeru, predsedniku Skupštine itd.) posrednik pošalje formalni poziv, odluka o tome biće donesena uvek u koordinaciji i uz dogovor između delegacije i pozvane ustavne institucije.

Na svakom takvom sastanku, pored pozvane institucije biće prisutni i ko-predsedavajući delegacije a svaka radnja institucija Kosova u odnosu na Srbiju treba da se koordinira i usvaja i od strane institucija Kosova i od delegacije.

Odluke delegacije se donose jednoglasno, uz saglasnost svih njenih članova. Ako se nakon dva pokušaja pokaže da nije moguće jednoglasno donošenje odluke, odluka se smatra usvojenom kada dobija glasove dve trećine prisutnih članova.

Nacrtom zakona je predviđeno da se delegacija može razrešiti zbog neispunjavanja obaveza i odgovornosti utvrđenih ovim zakonom, u slučaju da ne odgovori na tri poziva ah hoc komisije koja nadgleda proces dijaloga, kao i evidentiranja kršenja postupaka utvrđenih ovim zakonom i odstupanja od Državne platforme tokom procesa dijaloga.

Zahtev za razrešenje delegacije ili nekih njenih članova mogu podneti kopredsedavajući delegacije, kao i jedna trećina poslanika Skupštine Kosova.

Izvor: Agencije


Pregled vijesti, tema, mišljenja, blogova sa Balkana i iz svijeta u samo jednom kliku
Pročitajte sada