Odluka Evropskog suda: Ukloniti crkvu iz dvorišta Fate Orlović

Evropski sud za ljudska prava donio je u utorak odluku, odnosno konačnu presudu kojom se nalaže da Bosna i Hercegovina mora izvršiti odluke kojima se nalaže uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević Polju.

Tu informaciju potvrdio je za Klix.ba sudija u Evropskom sudu za ljudska prava Faris Vehabović.

Sud je jednoglasno odlučio da je došlo do povrede Člana 1 Protokola 1 (zaštita imovine) uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.

Slučaj se odnosi na crkvu koju je Srpska pravoslavna crkvena opština izgradila na imovini koju su podnosioci prijave, odnosno Fata Orlović, bili prinuđeni napustiti tokom rata u periodu 1992–1995.

Sud je utvrdio da je propust vlasti da ispoštuju konačne i obavezujuće odluke iz 1999. i 2001, kojima je utvrđeno pravo na povrat predmetne imovine u posjed podnosioca tužbe, a za koji vlasti nisu ponudile nikakvo opravdanje.

Izvršenje u roku tri mjeseca

To je imalo za posljedicu ozbiljno narušavanje prava na imovinu.

Sud je, također, utvrdio, sa šest glasova naspram jednog, na osnovu Člana 46 (Obaveznost i izvršenje presuda) da tužena država treba osigurati izvršenje dvije odluke koje su donesene u korist podnosioca tužbe, a naročito da osigura uklanjanje crkve s njihove imovine, najkasnije u roku tri mjeseca nakon što ta presuda postane konačna.

Tužbu je podnijelo 14 članova iste porodice, koji su rođeni između 1942. i 1982. i žive u Konjević Polju i Srebreniku.

Suprug prve podnositeljice predstavke i više od 20 drugih srodnika ubijeni su u genocidu počinjenom u Srebrenici 1995.

Tokom rata 1992–1995. podnositelji predstavke bili su prinuđeni napustiti svoj dom u Konjević Polju.

Imovina na kojoj su živjeli pripadala je suprugu prve podnositeljice i njegovom bratu, a sastojala se od nekoliko stambenih i poljoprivrednih objekata, njiva i livada.

Nakon što je imovina izuzeta u korist Crkvene opštine Drinjača, tu je 1998. izgrađena crkva.

Podnosioci tužbe nikad nisu bili obaviješteni o postupku eksproprijacije.

U cilju provedbe Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, koji garantira pravo na slobodan povratak izbjeglica u njihove domove i pravo na povrat imovine, bh. entitet Republika Srpska 1998. donijela je Zakon o prestanku primjene Zakona o korištenju napuštene imovine.

Obje odluke konačne i izvršne

Podnosioci tužbe pokrenuli su postupak za povrat predmetne imovine u skladu s tim zakonom.

Odlukom Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (CRPC) iz 1999, a nakon toga i odlukom Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica iz 2001. utvrđeno je njihovo pravo na potpuni povrat imovine.

Obje navedene odluke su konačne i izvršne.

Imovina je potom vraćena podnosiocima, izuzev parcele na kojoj je izgrađena crkva.

Sljedećih godina podnosioci su bezuspješno tražili potpuni povrat imovine.

Izvor: Al Jazeera i agencije


Povezane

Više iz rubrike Balkan
POPULARNO