Crnadak poništio tender za nabavku službenog vozila

Odlukom se poništava tender za nabavku vozila za potrebe ministra (Al Jazeera)

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine donijelo je odluku kojom se poništava tender za nabavku motornog vozila za potrebe Kabineta ministra, objavljen na Portalu javnih nabavki BiH 21. jula, kao i u Službenom glasniku BiH od 28. jula..

Ministar Igor Crnadak, kako je navedeno iz Ministarstva vanjskih poslova BiH, naložio je donošenje ove odluke iako je tender pripremljen u skladu sa svim zakonima koji tretiraju oblast javnih nabavki i sa osiguranim sredstvima u budžetu za tu namjenu.

‘Sredstva iskoristiti u skladu sa zakonom’

MVPBiH će sredstva predviđena za ovu nabavku iskoristiti u skladu s važećim zakonima i budžetom institucija BiH za 2017. godinu.

„Ministarstvo inostranih poslova BiH neće imati nikakve dodatne komentare na ovu odluku”, istaknuto je iz ureda za odnose sa javnošću MVP-a BiH.

Izvor: Agencije