HNS: Hrvati imaju pravo na RTV servis na svom jeziku

Svaki od konstitutivnih naroda u BiH treba imati svoj vlastiti javni RTV servis, smatraju predstavnici HNS-a (Fena)

Predstavnici Hrvatskog narodnog sabora BiH ocijenili su da Hrvati u Bosni i Hercegovini kao konstitutivan narod imaju pravo osnovati vlastiti javni RTV servis na svom jeziku.

U povodu javne rasprave o modelu održivog ustroja javnog RTV sistema BiH, u Mostaru je održana konferencija za novinare na kojoj su, uz ostale, govorili voditelj Odjela za kulturu, sport, medije i informiranje Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH Ivan Vukoja te voditelj Pododjela za medije i informiranje HNA-a Ilija Musa.

Na konferenciji je istaknuto kako će na javnoj raspravi, koja će se održati u ponedjeljak u Sarajevu, biti prezentiran HNS-ov prijedlog transformacije javnog RTV sistema BiH namijenjen harmonizaciji i integraciji bh. javnog i medijskog prostora.

Govoreći o razlozima za donošenje ovoga prijedloga, Musa je istakao kako trenutni ustroj RTV sistema nije zadovoljavajući, ne samo za Hrvate, nego i za ostalu javnost u BiH, navodeći kako je postojeći zakon nelegitiman i protivustavan, prenosi Fena.

Transformacija sistema

Po njegovim riječima, ustroj javnog RTV sistema treba oslikavati i ustavnu, i društvenu, i političku činjenicu da u BiH žive tri konstitutivna naroda u zajednici s ostalim građanima.

“Uvođenje javnog RTV servisa koji bi program emitirao u pravilu na hrvatskom jeziku dovelo bi do harmonizacije i integracije bh. javnog i medijskog prostora jer bi jedna od bh. javnosti, koja je do sada bila diskriminirana, dobila mogućnost učiniti sebe prisutno vidljivom i prepoznatljivom u pluralnom bh. javnom, a na ovaj način, i medijskom prostoru”, zaključio je Musa.

Govoreći o prijedlogu HNS-a, Vukoja je kazao kako su njime htjeli objasniti i dokazati da Hrvati u BiH kao konstitutivan narod imaju pravo osnovati vlastiti javni RTV servis na svom jeziku.

U sklopu tog prava, kako je naveo, ponudili su i transformaciju cjelokupnog sistema jer smatraju da koncept i model tog sistema nisu napravljeni u skladu s Ustavom BiH, odnosno njegovim temeljnim natkrovljujućim načelom konstitutivnosti naroda.

Teritorijalna podjela

Vukoja je ocijenio kako je postojeći sistem napravljen odražavajući teritorijalnu podjelu BiH, a ne činjenicu da u BiH postoje tri konstitutivna naroda.

Govoreći o ponuđenim modelima u prijedlogu HNS-a, Vukoja je kazao kako je njihov osnovni model onaj unutar kojeg javni RTV sistem odražava temeljnu strukturu BiH da postoje tri konstitutivna naroda i da svaki od tih naroda treba imati svoj vlastiti javni RTV servis, dodavši i da jedan od servisa treba biti servis koji je na državnom nivou i koji će se primarno referirati na potrebe svih građana kao državljana.

“Znači, ta četiri servisa trebala bi tvoriti javni RTV sustav, a unutar tog sustava svaki od servisa bi imao mogućnost i pravo, odnosno obvezu, surađivati s bilo kojim drugim servisom”, pojasnio je Vukoja.

Unutar tog osnovnog modela, kako je kazao, entitetske televizije bi izašle iz sistema javnog RTV emitiranja, dobile bi status entitetskih televizija i prešle bi na entitetski budžet.

Dopunski model

HNS ima i dopunski model, prema kojem bi bh. RTV sistem bio sastavljen od krovnog BHRT servisa, RTRS-a i Radiotelevizije Federacije BiH koja bi se sastojala od dva servisa – jednog koji bi u pravilu emitirao na bosanskom, i drugog koji bi u pravilu emitirao na hrvatskom jeziku.

RTRS bi u pravilu, kako je kazao, emitirao na srpskom jeziku, a sva tri servisa bi imala obavezu o određenom postotku vlastite produkcije, kao i preuzimanja sadržaja od drugih servisa.

“To bi bila kombinacija načela konstitutivnosti naroda i činjenice da je BiH uređena kroz dva entiteta”, zaključio je Vukoja, dodavši kako smatraju da taj model može biti prihvatljiv svim zainteresiranim stranama.

Po njegovim riječima, Prijedlog HNS-a, i modeli koji su u njemu izloženi, nije konačan, već se radi o prijedlogu o kojem treba otvoriti argumentiranu javnu raspravu.

“Nakon provedene javne rasprave Glavno vijeće HNS-a pristupit će izradi konačnog prijedloga u formi izmjena i dopuna postojećih zakona koji tretiraju ovu oblast, odnosno nacrta prijedloga novog zakona o javnom RTV sustavu”, kazao je Vukoja.

Javna rasprava bit će održana u ponedjeljak, 27. februara, u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sarajevu, u 12 sati.

Pored ostalih, tokom rasprave obratit će se predsjednik HNS-a BiH Dragan Čović, predsjednik Glavnog vijeća HNS-a BiH Božo Ljubić te predsjedavajuća Kluba delegata hrvatskog naroda u Domu naroda PS BiH Ljilja Zovko.

Izvor: Agencije


Povezane

Šta ako se jednog dana provede odluka Sejdić-Finci, da li ćemo onda dobiti još jedan javni radio-televizijski servis?

opinion by Mladen Mirosavljević
Published On 14 Feb 2016

Razgovor sa šefom Odjela za regulatorne pravne poslove pri Evropskoj radiodifuznoj uniji Richardom Burnleyem o utjecaju politike na rad javnih servisa.

Published On 04 Sep 2013

Kakvo je stanje u javnim servisima zemalja u regiji? Ispunjavaju li svoju osnovnu funkciju nepristrasnog i etičkog informisanja? Koliko su snažni utjecaji političkih stranaka na njihov rad? Kakva je budućnost javnih RTV-sistema? Menadžment RTVBiH je u više navrata pozvao najviše pozicionirane ličnosti te zemlje da, u interesu države i svih njenih građana, spriječe gašenje javnih […]

Published On 01 Apr 2016
Više iz rubrike Balkan
POPULARNO