Tegeltija: Zaključci VSTV-a pogrešno shvaćeni u javnosti

'Kada smo mislili bez disciplinskog postupka, nismo mislili bez bilo kakvog postupka', kaže Tegeltija (Al Jazeera)

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) Milan Tegeltija rekao je za Al Jazeeru da su zaključci koje je usvojilo to pravosudno tijelo pogrešno shvaćeni u javnosti.  

Na usvajanje zaključaka u kojima se nalaže izmjena Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, kojim bi se utvrdile izuzetne mogućnosti za razrješenje sudija ili tužilaca bez provedenog disciplinskog postupka, reagovali su međunarodni predstavnici u BiH: Ured visokog predstavnika, Misija OSCE-a, ambasade SAD-a i Velike Britanije kao i Delegacija Evropske komsije.

Predsjednik VSTV-a Milan Telgetija rekao je kako se radi o pogrešnoj interpretaciji.

„Ovdje je problem u jednoj potpuno pogrešnoj interpretaciji i zlonamjernoj komunikaciji koja je išla od retrogradnih struktura, čak i iz pravosuđa i okolo pravosuđa. Tačka b govori jasno da se zadužuje Komsija za legislativu da pripremi odredbu koja će zadovoljiti zahtjeve i pravne standarde Evropske konvencije. To samo po sebi znači da će se raditi o proceduri koja će biti kontradiktorna, u kojoj će se iznositi dokazi i u kojoj će biti pravo na odbranu i kojoj će biti obuhvaćeno pravo na žalbu. Kada smo mislili bez disciplinskog postupka, nismo mislili bez bilo kakvog postupka“.

Razrješenja sudija i tužilaca

Centar za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih osoba bh. entiteta Republika Srpska Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BIH dostavilo je informacije o ratnoj prošlosti sudija i tužilaca Bošnjaka. Vijeće je informacije stavilo na dnevni red a onda i usvojilo, na sjednici 26. oktobra, zaključke kojim se informacije upućuju Uredu disciplinskog tužioca VSTV-a, Tužilaštvu BiH, od kojeg se dodatno traže podaci da li se protiv sudija i tužilaca navedenih u informaciji, ali i svih ostalih vodi krivični postupak, kao i podatke o do sada osuđenim i oslobođenim optuženim za ratni zločin te njihovoj nacionalnosti.

Peti zaključak vijeća posebno je sporan međunarodnim institucijama: u njemu VSTV kaže da će zatražiti od Ministarstva pravde BiH, Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH da, po hitnoj proceduri, izvrše dopunu Zakona o VSTV-u BiH u smislu uvođenja izuzetne mogućnosti za razrješenje sudije ili tužioca bez provedenog disciplinskog postupka.

Nakon sjednice na kojoj su zaključci usvojeni reagirao je Visoki predstavnik u BiH koji smatra da su ovakvi postupci usmjereni protiv nosilaca pravosudnih funkcija, u suprotnosti s deklariranim ciljem VSTV-a da izgradi nezavisno i profesionalno pravosuđe.

Ocjena Misije OSCE je da zaključci VSTV-a, zbog njihovog sadržaja, predstavljaju nepotreban pritisak za nezavisne pravosudne institucije. Delegacija EU-a u BiH upozorava da je pravo na pošteno suđenje preduslov za povjerenje javnosti u sistem pravosuđa.

Zabrinjavajući zaključci

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovinii specijalni predstavnik EU-a u ovoj zemlji Lars-Gunnar Wigemark kazao je kako je EU primila k znanju zaključke koje je VSTV usvojio 26. oktobra 2017. godine u vezi s informacijom koju je dostavio Centar za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih osoba RS-a.

Wigemark je poručio kako su određeni zaključci koje je usvojio VSTV zabrinjavajući i mogli bi direktno utjecati na neovisnost sudija i tužioca, kao i na poštivanje osnovnih prava.

“Pravo na pošteno suđenje je preduslov za povjerenje javnosti u sistem pravosuđa. Pretpostavka nevinosti je u središtu osnovnih prava koja štiti EU. Niti jedan zvaničnik, uključujući sudije i tužioce, ne može biti razriješen dužnosti bez provođenja odgovarajuće neovisne istrage i prethodnih disciplinskih procedura. Odgovarajuće sankcije je moguće izreći samo nakon provedbe takvih procedura i ukoliko se utvrdi postojanje pravne utemeljenosti optužbi protiv zvaničnika. Zaobilaženje ovih procedura će direktno ograničiti neovisnost i nepristranost pravosuđa i nije u skladu sa standardima EU-a”, upozorio je Wigemark.

Istakao je kako postoji potreba za unapređenjem kriterija za imenovanje i razrješenje zvaničnika, u skladu sa standardima EU-a, te da bilo kakva unapređenja moraju u potpunosti uzeti u obzir potrebu održavanja neovisnosti pravosuđa, kao i poštivanja osnovnih prava.

Tim povodom reagirale su i političke stranke. Stranka demokratske akcije (SDA) smatra da je ovo praktično udovoljavanje Miloradu Dodiku i njegovoj politici rušenja pravosudnih institucija BiH. Zahtijevaju da VSTV navedene zaključke odmah stavi van snage, jer predstavljaju direktan udar na nezavisnost i samostalnost sistema sudske vlasti u BiH kao i da se utvrdi odgovornost predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije.

Izvor: Al Jazeera i agencije