Srbija: Štamparska greška poremetila maturu

Ministar prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije Srđan Verbić i nakon sastanka sa ombudsmanom izjavio je, da ne može prihvatiti sve njegove preporuke koje se odnose na priznavanje netačnog odgovora na zadatku iz fizike na završnom ispitu.

On je, kako se navodi u saopćenju, naveo da je Ministarstvo spremno prihvatiti preporuke koje se odnose na unaprjeđivanje procedure završnog ispita, kao i nadzora nad radom institucija obrazovnog sistema.

„Preporuke koje se odnose na priznavanje i bodovanje natačnog odgovora na zadatku sa završnog ispita, međutim, nije moguće ispuniti”, piše u saopćenju ministra prosvjete Srbije Srđana Verbića.

Hoće li se ponovno brojati bodovi na testu male mature, tema je o kojoj ovih dana u Srbiji raspravljaju prosvjetni radnici i maturanti. Problem je nastao jer se u jednom pitanju tačan odgovor razlikovao u Zbirci rješenja i na testu. Ombudsman Saša Janković preporučio je da se svim učenicima koji su odgovorili kao u zbirci za pripremu, taj zadatak ipak prizna.   

Paralelna veza otpornika mogla bi dovesti do novog bodovanja mature. Pitanje iz fizike u kombinovanom testu sporno je jer su neki maturanti odgovarali onako kako je pisalo u zbirci za pripremu, za šta se ispostavilo da je štamparska greška. Zaokružili su brojeve 3 i 4, a tačan je samo odgovor pod brojem 4.

Nakon žalbi roditelja, ombudsman Saša Janković preporučio je Ministarstvu prosvjete da se zadatak prizna i onima koji su dali oba odgovora.

„Sve što sam tražio je da se deci koja su odgovorila onako kako im je zvanično država rekla da treba da odgovore da ne budu na šteti, dakle, nisam tražio da se prizna kao tačan odgovor koji je netačan“, kazao je ombudsman Saša Janković.

Priznavanjem netačnog kao tačnog zbog greške u zbirci, bilo bi, prema stavu ministarstva, devalviranje znanja onih učenika koji su na ovaj zadatak dali tačan odgovor i pored greške u Zbirci. Takvog je mišljenja i predsjednik Nacionalnog prosvetnog saveta.

„Zaštitnik građana mora da štiti sve, pa i dugoročne interese građana. Jedan od interesa je da se zna šta je dobro a šta ne, šta je tačno a šta je pogrešno. Vaša preporuka dovodi do relativizacije znanja koje đaci stiču u školi. Kako je moguće priznati očigledno pogrešan odgovor“, rekao je Aleksandar Lipkovski predsjednik Nacionalnog prosvetnog saveta.

„Ako treba da vidimo ko greši i šta je tačno šta nije, onda je trebalo da neko od odraslih ko prima platu za to da uoči grešku na vreme, da štampa ispravku, da upozori decu na tu grešku, najlakše je prebaciti odgovornost na najmlađe“, navodi Saša Janković.

Djeca ne smiju ispaštati

Profesor fizike i predsjednik društva fizičara Ivan Dojčinović smatra da je sada najbitnije da nijedno dijete ne bude oštećeno.

„Ta deca su se trudila i učila, bez obzira što nisu taj deo naučili sa razumevanjem ali očito su utrošili puno vremena i da su želeli da svoje znanje prikažu na maloj maturi. Druga stvar koja je jako bitna je odgovornost zavoda i ministarstva prosvete, oni ne mogu da beže od odgovornosti, oni moraju da utvrde odgovornost i moraju da nađu adekvatno rešenje“, kazao je Ivan Dojčinović iz Društva fizičara Srbije. 

Ministarstvo prosvjete i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja u čijoj je nadležnosti izrada testova saopćili su da će na preporuke zaštitnika građana odgovoriti u zakonskom roku od 15 dana.

„Ukoliko nadležni prihvate preporuku ombudsmana, to bi značilo formiranje novih komisija koje bi ponovo pregledale više od 70.000 testova. Preporuka ombudsmana ne bi uticala na one učenike koji su već upisali željene škole, već bi samo omogućila upis onih kojima pola poena iz tog zadatka znači“, javlja reporterka Al Jazeere Jelena Milutinović.

Izvor: Al Jazeera
 


Povezane

Osim obaveznog ispita iz maternjeg jezika i matematike, učenici osnovnih škola polagat će i kombinirani test iz pet društvenih i prirodnih predmeta.

15 Dec 2013
Više iz rubrike Balkan
POPULARNO