Sarajevske osnovne škole nespremne za reforme

U okviru devetogodišnjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje već od prvog razreda planira uvesti dodatne časove engleskog, tjelesnog odgoja i informatike. Međutim, u pojedinim školama tvrde da je do izmjena došlo bez stručnog mišljenja i da nastavnici nisu spremni za njih.

Osnovna škola “Stari Ilijaš” jedna je od najopremljenijih u KS-u. Fiskulturna sala, urađena po visokim standardima, i učionice, računarski opremljene, neće moći odgovoriti izmjenama nastavnog plana koje predviđa Ministarstvo, upozorava direktor škole Mahir Dević. Smatra da učitelji ne mogu preuzeti ulogu profesora informatike, kako je predviđeno, te da u sali neće biti mjesta za sve.

“S dodatnim časovima sigurno nećemo imati kapaciteta, sve je već rezervirano za profesore tjelesnog i zdravstvenog odgoja, odnosno u predmetnoj nastavi. Prema tome, dobit ćemo djecu koju ćemo vodati na neki način oko škole”, rekao je Dević.

Izmjene nastavnog plana

Novi raspored časova brine i predsjednika aktiva direktora sarajevskih osnovnih škola Muamera Tinjaka. Kaže da škole jesu za reforme, ali u skladu sa strategijom obrazovanja koju Ministarstvo mora donijeti.

“Mi želimo da to bude pripremljeno na kvalitetan način, da reformu provode stručni timovi, na čelu sa metodičarima sa fakulteta. Naravno, i nastavnici koji analiziraju nastavu u školama mogu biti dio tog tima”, kazao je Tinjak.

“U Ministarstvu obrazovanja KS-a nisu imali vremena za razgovor o ovoj temi. Prije desetak dana školama su dostavili obavijesti o planiranim izmjenama nastavnog plana”, javlja iz Sarajeva reporter Al Jazeere Emir Skenderagić.

Naveli su kako su planovi izmijenjeni u skladu s prijedlozima nastavnika te da će biti dostavljeni školama do 1. augusta, kako bi se nastavnici mogli pripremiti do početka nove školske godine.

“Na kraju vas obavještavamo da će sve izmjene koje su provedene u nastavnim programima nastavnicima razredne nastave biti prezentirane na aktivima i seminarima, kao i da će se edukacija nastavnika razredne nastave, koji nastavu realiziraju u prvom razredu školske 2016/17. godine iz oblasti informatike, provesti u posljednjoj sedmici juna, odnosno u augustu tekuće godine, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni”, poručio je Elvir Kazazović, kantonalni ministar obrazovanja.

‘Brza intervencija’

Univerzitetski profesor i bivši kantonalni ministar obrazovanja Damir Marjanović smatra da škole u Sarajevu nemaju kapacitet za planirane dodatne časove.

“Ako je sve ovo rezultat nekog dugogodišnjeg istraživanja, koje je pokazalo od eksperata da ove stvari trebaju da se realiziraju, ako se Vlada KS-a pripremala godinama za ovakvo nešto obezbijedila prostor, resurse i kapacitete… ja to podržavam od srca. Ali, čini mi se da nije. Ovo mi miriše samo na još jednu brzu intervenciju, koja nam se kasnije na neki način može razbiti od glavu”, rekao je Marjanović.

Nastavnici podsjećaju da su već jednom morali nespremni krenuti u reformu devetogodišnjeg obrazovanja. Kažu da su i tada najveći problem imali đaci.

Izvor: Al Jazeera