Hrvatska predstavila plan upravljanja otpadom

Ministarstvo zaštite okoliša Hrvatske predstavilo je novi Nacrt plana upravljanja otpadom za razdoblje do 2022. godine, kako bi ta država ispoštovala stroge europske norme o razdvajanju otpada. Za razliku od prošlog plana, koji je bio baziran na izgradnji 13 regionalnih centara, aktualni plan je bitno drugačiji.

Do 2020. godine Hrvatska bi, prema direktivi Europske unije, najmanje 50 posto svog otpada trebala prikupljati odvojeno. Danas se odvaja tek 16 posto. Kako bi ispoštivali rok i izbjegli kazne teže od milijun eura, Ministarstvo zaštite okoliša predložilo je novi plan gospodarenja otpadom.

“To je decentraliziraniji koncept, u kojem se veća uloga daje postojećim komunalnim tvrtkama. Uvođenjem ovakvog koncepta se postiže nužna decentralizacija djelatnosti, poštuje se načelo obrade čim bliže mjestu nastanka”, objašnjava Lidija Runko Luttenberger, pomoćnica ministra zaštite okoliša.

Ključ novog plana je pojačati razdvajanje otpada već u kućanstvima i izgradnja brojnih reciklažnih središta, sortirnica i centara za ponovnu upotrebu. Time u zaborav pada stari plan i najavljivana gradnja 13 regionalnih centara za gospodarenje otpadom.

Njihovi predstavnici ministra optužuju za zloupotrebu ovlasti, novac za provedbu osmišljenog plana smanjio je, sa predviđenih tri milijarde eura, na tek 730 milijuna eura.

Teško ispoštovati rokove

“Kako može tehnički ministar u tehničkoj Vladi sebi dopustiti da u javnu proceduru od samo osam dana uputi nacrt plana gospodarenja otpadom, kada je u Hrvatskoj na taj način onemogućeno povlačenje 17 milijardi kuna [2,26 milijardi eura] sredstava odobrenih od strane Europske komisije”, ukazuje Mladen Jozinović, voditelj grupacije centara za gospodarenje otpadom pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Novi plan, koji je na javnoj raspravi, Hrvatskoj tek treba odobriti EK, a to je ujedno i uvjet za povlačenje 475 milijuna eura fondovskog novca koji bi država iskoristila za projekte zaštite okoliša.

Nekadašnja ministrica zaštite okoliša Mirela Holy pozdravlja napore Ministarstva, no sumnja da će Hrvatska sadašnjim tehnologijama obrade otpada uspjeti ispoštivati europske rokove. Ističe i da uvođenje reda u gospodarenju otpadom uvijek nailazi na otpore.

“Određeni kriminalni elementi su se uvukli u poslove s gospodarenjem posebnim kategorijama otpada. Pokušavaju se uvući i u poslove s komunalnim otpadom, zbog toga što je tu zagarantiran veliki novac, jer svi građani moraju plaćati tu uslugu”, kaže Holy.

Novim planom, ističu u Ministarstvu, građanima cijena odvoza otpada ne bi trebala znatnije poskupjeti.

Izvor: Al Jazeera