Bh. logoraši žrtve i 20 godina nakon rata

Savez logoraša u Bosni i Hercegovini je nizom aktivnosti obilježio Međunarodni dan podrške žrtvama torture i na taj način ukazao na veoma težak položaj žrtava, koje 20 godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini nisu zaštićene niti jednim zakonom.

Almin Dželilović imao je 21 godinu kada je odveden iz kuće. Za pola godine prošao je, kaže, kroz pet logora oko Sarajeva. Najgore mu je bilo u logoru u Lukavici. U 16 kvadrata bio je zatvoren sa 46 osoba. Peterica logoraša umrla su mu na rukama. Sjećanja se ne mogu izbrisati.

“Imao sam privilegiju da me izvedu trojica krelaca mojih godina da me tuku. Prolazio sam, danas se sjećam, kroz hodnik, a na sredini hodnika sjedili su stariji stražari. Vi prolazite, oni pitaju: ‘Šta ćemo s ovim?’, da bi ti starci rekli: ‘Čuj šta ćemo?’, kaže, ‘Kolji!’. I dan danas mislim da sam se nasmijao na te riječi: ‘Čuj… kolji!'”, priča Dželilović.

U znak sjećanja na sve žrtve torture, na devet sarajevskih mostova istaknuti su transparenti. Žrtve žele da njihov glas čuje vlast, koja 20 godina nije uspjela usvojiti zakon o pravima žrtava torture.

“Tražimo tri principa da budu definisana. Prvi, da se utvrdi tačan broj žrtava torture; drugi, princip reparacije, ali sve zavisi od ekonomske moći zemlje; treći, obilježavanje mjesta zločina. Princip nije samo novac, zakon treba više onima koji nisu zapamtili strahote”, izjavio je Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.

Zakonska rješenja

Četiri puta na državnom nivou vlast je pokušala zakonski regulirati oblast prava žrtava torture, no nikada nije uspjela. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u posljednjem pokušaju trebalo je formirati Interresornu radnu grupu za izradu zakona, ali nije uspjelo.

“Vlada [bh. entiteta] Republike Srpske nije predložila svog člana za izradu spomenutog zakona, ni nakon više urgencija da to učine. Odluka o imenovanju ove interresorne radne grupe uskoro će se naći pred Vijećem ministara, a predstavnici Vlade RS-a moći će se uključiti u rad i naknadno”, navode iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

“U Bosni i Hercegovini nema zvaničnih podataka o broju žrtava torture. Jedan od ciljeva Saveza logoraša Bosne i Hercegovine je usvojiti zakonska rješenja koja bi omogućila da se odredi tačan broj ljudi koji su mučeni na najgori način u Bosni i Hercegovini. Do tada iznose se okvirni podaci”, Javila je iz Sarajeva novinarka Al Jazeere Lejla Nezirović.

U Bosni i Hercegovini živi oko 200.000 logoraša, koji su prošli kroz 657 logora. Oko 30.000 osoba je ubijeno u logorima, a oko 25.000 žena silovano. Na potrebu izrade zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini upozorila je i Evropska komisija u izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine u protekle dvije godine.

Izvor: Al Jazeera