Evropski parlament: Prvi izvještaj za BiH nakon zahtjeva za članstvo u EU

BiH mora uložiti veće napore u usklađivanje sa standardima Evropske unije u svim područjima (EPA)

Predsjedavajuća Delegacije Hrvatske u Evropskoj narodnoj partiji i zamjenica predsjednika Delegacije za Bosnu i Hercegovinu u Evropskom parlamentu Dubravka Šuica je izjavila kako približavanje te zemlje Evropskoj uniji garantira koheziju i funkcionalnost zemlje, osigurava stabilnost i sprečava dezintegracijske trendove.

Naglasila je potrebu da se u dogledno vrijeme pristupi i ustavnoj reformi, koja će garantirati ravnopravnost konstitutivnih naroda, a posebno Hrvata, kao najmalobrojnijeg naroda.

Šuica je to kazala na plenarnom zasjedanju u Strazburu, gdje je u srijedu održana rasprava o Rezoluciji EP-a o Izvještaju o Bosni i Hercegovini za 2015 godinu, koju je pripremio izvjestitelj Cristian Preda (EPP, Rumunija), a u kojoj su sudjelovali i hrvatski europarlamentarci (Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska seljačka stranka) Ivana Maletić, Marijana Petir i Andrej Plenković.

Usklađivanje sa standardima EU-a

Maletić je pozvala Evropsku komisiju da pomogne Bosni i Hercegovini da koristiti sredstva iz EFSI fonda, jer za sada nema nijednog projekta iz Bosne i Hercegovine na popisu Evropske investicione banke.

Založila se da Evropska komisija otvori za Bosnu i Hercegovinu i sredstva IPA-e za regionalni razvoj, za poljoprivredu i ruralni razvoj te za zapošljavanje i socijalnu politiku.

Petir je rekla kako vlasti Bosne i Hercegovine moraju uložiti veće napore u usklađivanje sa standardima EU-a u svim područjima.

Pozvala je Bosnu i Hercegovinu da se otkloni problem prekograničnog onečišćenja zraka zbog rada Rafinerije u (Bosanskom) Brodu, kao i negativan utjecaj projekta Gornji Horizonti na sliv rijeke Neretve.

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove EP-a Andrej Plenković je kazao kako je riječ o prvom izvještaju nakon historijskog podnošenja formalnog zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine u EU, koji je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović predao holandskom ministru vanjskih poslova Bertu Koendersu 15. februara 2016. godine, a uz veliku podršku hrvatskih zastupnika u Evropskom parlamentu i evropskog komesara za proširenje Johannesa Hahna.

Učešće svih nivoa vlasti

Pozvao je Evropsko vijeće da bez odlaganja procesuira zahtjev te da Evropska komisija što prije počne s izradom mišljenja kako bi Bosna i Hercegovina dobila status države kandidata.

Svi zastupnici HDZ-a i HSS-a apelirali su da Bosna i Hercegovina kroz pregovore s Evropskom komisijom osigura prilagodbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kako bi se zadržala tradicionalna trgovina između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Založili su se i za uspostavu efikasnog koordinacijskog mehanizma, u kojem će sudjelovati svi nivoi vlasti, u cilju nastavka privrednih i socijalnih reformi te prilagodbe pravnoj stečevini EU-a.

Izvor: Agencije