Srbija ‘pokopala’ privatne pogrebnike

Građani Srbije sahranu svojih preminulih moći će da povjere isključivo državnim pogrebnim preduzećima – tako bar tvrde privatni pogrebnici koji zbog toga najavljuju proteste.

Iako u nadležnom ministarstvu kažu da ne namjeravaju da zatvaraju privatne pogrebne firme, privatnici tvrde da im javna komunalna preduzeća u lokalnim samoupravama onemogućavaju rad.

Privatni pogrebnici organizirali su vlastitu sahranu. Pokopala ih je, kažu, država lično, javlja reporterka Al Jazeere Jelena Glušac.

“Ovo su ljudi koji su do juče radili te pogrebne usluge, praktično su oterani sa državnih grobalja koji su vršili te usluge, ovako uniformisani kao što vidite. To je jedan ceremonijal koji su radila privatna pogrebna preduzeća, ne znam iz kog razloga to smeta?”, kaže Dragan Zdjelar, član Udruženja privatnih pogrebnika Srbije.

Potez lokalnih samouprava

Prema Zakonu o komunalnim djelatnostima, pogrebnim uslugama mogu se baviti samo preduzeća sa većinskim državnim vlasništvom. Iako donesen još prije pet godina, lokalne samouprave počele su da ga primjenjuju posljednjih mjeseci i to dodjeljivanjem posla državnim firmama.

“Tako da se sada dešava nešto što praktično nigde ne postoji u Evropi, što je protivno čitavom nizu zakona, pre svega prekršen je Zakon o zaštiti konkurencije, Zakon o trgovini, Zakon o zaštiti potrošača, prekršen je Ustav Republike Srbije, i što je najvažnije, prekršena je Evropska povelja o ljudskim pravima zato što po ovim propisima praktično će javna komunalna preduzeća moći da preuzimaju tela pokojnika bez znanja porodice, direktno iz bolnica, što je protivno i osnovnim evropskim konvencijama”, ističe Dragoljub Rajić, član Unije poslodavaca Srbije.

A više od 3.000 radnika privatnih pogrebnih preduzeća kaže da su građani ti koji će biti  ugroženi takvom odlukom. Tvrde, cijene u privatnim, gotovo su dvostruko niže nego u državnim pogrebnim firmama.

Tako sanduk u javnom komunalnom preduzeću košta 665, a u privatnom 375 eura. Neke usluge, kao što su dorada pogrebne opreme i obilježavanje sanduka koje se u državnim firmama naplaćuju 12, odnosno četiri eura, u privatnim su besplatne. 

Privatnici ostaju

U nadležnom ministarstvu, s druge strane, kažu da o gašenju privatnih pogrebnih preduzeća nema ni govora.

Tvrde da su inicirali promjenu spornog člana, i nacrt zakona poslali na procjenu Evropskoj komisiji.

Napominju, međutim, da o tome kako će komunalne djelatnosti biti uređene – odlučuju lokalne samouprave. 

One mogu formirati javna preduzeća, ali takođe mogu i poveriti vršenje komunalnih delatnosti privatnom sektoru, to se radi prema Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i u tom smislu funkcioniše na lokalu komunalna delatnost koja je od opšteg interesa za sve građane i zato je i data nadležnost lokalnim samoupravama o načinu funkcionisanja te delatnosti”, ističe Jovanka Atanacković, predstavnica Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

A zbog načina na koje to lokalne samouprave čine, u pojedinim gradovima Srbije, poput Subotice, počelo je potpisivanje peticija za izmjenu zakona, a najavljuju se i masovni protesti.

Izvor: Al Jazeera