Napredak žena u domenu moći u Srbiji

U političkom životu Srbije bitka za ravnopravnost spolova prisutna je više od dvije decenije. Borba nije gotova, ali su pomaci vidljivi, javlja reporter Al Jazeere Nebojša Grabež.

Nogometna utakmica na kojoj su igrale žene organizirana je u okviru Osmomartovskog sportskog dana posvećenog ženama Srbije. A položaj žene i poštivanje prava u ovdašnjem društvu najbolje ocjenjuju one same.

“Što se tiče žena, mnogo su odmakle. I ne daju na sebe. A što se tiče prava, one se bore za svoja prava i dalje, ali mislim da se dosta odmaklo”, kazala je Beograđanka Slobodanka.

Ljubinka Janković, bivša rukometna reprezentativka SFRJ, kazala je: “Mislim da žena svojim ponašanjem, svojim stavovima treba to sama da zasluži, ne u smislu ‘ja tebi, ti meni’, nego prosto da to bude normalno, da ona izazove kod te osobe suprotnog pola da se tako ponaša prema njoj.”

Bitku za ravnopravnost spolova iz skupštinske klupe vodi zastupnica Gordana Čomić, koja je u političkom životu Srbije prisutna više od dvije decenije. Borba nije gotova, no pomaci su, kaže, vidljivi.

“Najbitniji pomak jeste rad civilnog sektora, nevladinih organizacija, političarki, žena sa univerziteta, žena preduzetnica koje su podržale političarke. I ta reprezentativnost žena u lokalnim skupštinama, u Skupštini Vojvodine i u nacionalnom parlamentu da 30 posto mora da bude žena je dostignuće po sebi”, ocijenila je Čomić.

Dostignuća na tom polju u Srbiji su sada mjerljiva i u brojkama, jer je ta zemlja prva država izvan Evropske unije koja je u svoju statistiku uvela Indeks rodne ravnopravnosti.

Prema podacima, s ostvarenih 40,6 od mogućih 100 poena Srbija nalazi na 22. mjestu. 

Domen moći

“Najveći pomaci u položaju žena postignuti su u takozvanom domenu moći, pre svega zahvaljujući velikoj zastupljenosti žena u parlamentu, ali i činjenici da je jedna od retkih zemalja koja na čelu nacionalne banke ima guvernerku”, javlja Grabež. 

No, domen moći, koji je najvidljiviji kroz politički angažman, jedini je u kojem Srbija prednjači u odnosu na evropski prosjek.

Zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje žena i dalje predstavljaju slabu tačku – u domenu novca i rada, podaci Indeksa rodne ravnopravnosti kažu da je gotovo dvostruko iza prosjeka Unije.

No, baš kao i u sportu, nema tog rezultata koji je nedostižan ukoliko postoji volja, uvjereni su u to i u  Sekretarijatu za privredu Grada Beograda.

Podsjećaju da je na nivou Grada, decembra prošle godine, formiran Savjet za rodnu ravnopravnost. I da se tu nije stalo. 

Tijana Maljković, sekretarka za privredu Grada Beograda, rekla je: “Prvi put je Grad Beograd uvrstio subvencije za žensko preduzetništvo. Javni poziv će izaći krajem marta meseca i upravo se radi o tome da su tu mala, mikro i srednja preduzeća i subvencije, koje se tiču proširenja kapaciteta proizvodnje uz zapošljavanje jedne ženske osobe koja se nalazi na listi Nacionalne službe za zapošljavanje.”

Tako je u utakmici za osvajanje tržišta rada u Srbiji rezultat za sada sljedeći: u odnosu na žene, koje čine 42 posto ukupnog broja zaposlenih u Srbiji, muškarci vode za 16 posto. No, utakmica još traje.

Izvor: Al Jazeera