Zapadna alijansa štiti i Bugarsku

NATO već garantira zračnu zaštitu tri baltičke države (AP)

Bugarska, kojoj nedostaju moderni borbeni zrakoplovi, dozvolila je sudjelovanje NATO-ovih zrakoplova u zaštiti njezina zračnog prostora, prihvativši amandman na zakon o zaštiti.

“Zaštitu zračnog prostora osigurava bugarska vojska, samostalno ili s oružanim snagama savezničkih država”, piše u obrazloženju odluke.

Amandman je u bugarskom Parlamentu usvojen nakon burnih rasprava, ali s 96 glasova za, 34 protiv i 13 suzdržanih.

NATO već na nebu iznad Baltika

NATO već jamči zračnu zaštitu triju baltičkih država.

Početkom rujna Rumunjska je, kao sada Bugarska, dopustila NATO-ovim zrakoplovima da sudjeluju u zadacima zrakoplovne policije, uz rumunjsko zrakoplovstvo.

Socijalistička i ultranacionalistička bugarska oporba žestoko osporava takvu odluku.

Izvor: Agencije