Hiljade novih nezaposlenih u Crnoj Gori

Ekonomska analitičarka Ana Nives Radović objasnila je razloge povećanja nezaposlenosti (Anadolija)

Za period od godinu dana, od februara 2015. do februara 2016. godine, broj nezaposlenih u Crnoj Gori povećan je za 6.803 , podaci su Zavoda za zapošljavanje, piše Anadolija.

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore nalazi se 42.100 nezaposlenih, što je za 2.109 više u odnosu na početak 2016. godine.

Stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori iznosi 18,15 posto, a prošle godine u isto vrijeme nezaposlenih je bilo 15,21 posto. Na birou je sada 22.248 žena i 19.852 muškaraca.

Razlozi nezaposlenosti

Više je faktora koji su utjecali da nezaposlenost u Crnoj Gori naglo poraste. Jedan od razloga je odluka zaposlenih žena sa troje i više djece, koje imaju 15 ili 25 godina radnog staža, da primaju doživotnu naknadu. Da bi to ostvarile, sve zainteresovane žene morale su se najprije prijaviti na Biro rada.

Za nezavisnog poslanika Mladena Bojanića, najnoviji podaci „moraju biti za brigu“.

„To se desilo i zbog prijavljivanja majki sa troje i više djece na Biro rada, kako bi ostvarile pravo na naknadu. Ali to nam daje i jednu drugu sliku, a to je da stopa nezaposlenosti u prethodnom periodu nije bila realna. Bilo je daleko više nezaposlenih nego što je Vlada to saopštavala. Nezaposlenost treba da bude u fokusu, i ovakvi podaci jesu za brigu“, kaže Bojanić.

Ekonomska analitičarka Ana Nives Radović smatra da jedan od razloga povećanja nezaposlenosti je što je, nakon završetka ljetne turističke sezone, veliki broj zaposlenih okončao ugovore o radu.

„Ali se nisu vratili na evidenciju Zavoda za zapošljavanje, već to čine tek sada u potrazi za novim poslom. Drugi razlog je prijavljivanje žena koje su odlučile da na ovaj način ostvare pravo na naknade za majke sa troje i više djece, koje su zbog toga napustile radna mjesta, zbog čega se u statistikama ovaj broj povećao“, kaže Nives Radović.

Stotine magistara i doktora nauka na Birou rada

Od ukupnog broja evidentiranih na Biro rada, nalazi se 9.655 nezaposlenih sa prvim i drugim stepenom stručne spreme, i 22.499 sa srednjom stručnom spremom. Na birou je i 9.946 nezaposlenih sa fakultetskom diplomom, od čega 270 magistara i devet doktora nauka.

Poslanik Bojanić ističe da je ovako veliki broj nezaposlenih fakultetski obrazovanih osoba „poraz ekonomske i obrazovne politike“.

„Imamo dvostruku štetu, veliki broj nezaposlenih visokoškolaca, kao i izdvajanja za obrazovanje tih ljudi. S druge strane, nemaju šansu da se zaposle“, kaže Bojanić.

Komentirajući veliki broj visokoškolaca na Birou rada, analitičarka Radović kaže da diploma nije jedino što poslodavci traže prilikom odabira radnika.

„Broj nezaposlenih visokoškolaca najveći je u kategorijama koje su inače veoma tražene, ali ne dolazi do poklapanja kvalifikacija sa onim što poslodavci traže, jer sama stručna sprema nije jedino što osoba treba da posjeduje da bi bila konkurentna na tržištu rada, već su tu i druga znanja i vještine u koja veliki broj mladih ljudi ne ulaže tokom i nakon školovanja“, kaže Nives Radović.

Izvor: Agencije