Posebne komunalne naknade samo za Visočane

Hiljade građana koji žive u gradu Visoko, udaljenom 20-ak kilometara od glavnog grada Bosne i Hercegovine, osim računa za osnovne komunalne troškove, plaćaju i posebne komunalne i naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta.

Godišnje u tu svrhu u prosjeku izdvajaju 50-ak eura.

Dok se građani bune i traže objašnjenje zašto tako nešto moraju plaćati, iz Općine poručuju da je sve po zakonu.

Dugovanja nekih porodica po osnovu komunalnih i naknada za građevinsko zemljište iznose i do 1.000 eura.

Podijeljena mišljenja

Neki građani izričito odbijaju, osim osnovnih komunalija koje uredno plaćaju, davati novac i za ove dodatne komunalne ili naknade za korištenje građevinskog zemljišta.

Drugi su nam, pak, kazali kako dugove ne bi gomilali da im je Općina redovno slala rješenja o naplati.

Općinsko vijeće i izvršna vlast u ovoj općini imaju podijeljena mišljenja o tome mogu li se sredstva za tu namjenu iz budžeta izdvajati i po drugoj osnovi.

Više u videosnimku…

Izvor: Al Jazeera