Porodično nasilje usmrtilo brojne žene u regiji

U porodičnom nasilju, samo u posljednje četiri godine, u Srbiji su ubijene 262 osobe, od kojih su 172 bile žene. (Al Jazeera)

Sutra se obilježava međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tokom ove godine, deseci žena u regiji su izgubili živote u porodičnom nasilju.

U Hrvatskoj je ove godine ubijeno 18 žena, a pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić upozorava kako ova država, za razliku od većine zemalja u regiji, još nije ratificirala Istanbulsku konvenciju prema kojoj nijedan oblik nasilja nad ženama ne smije biti prihvatljiv.

Ljubičić traži od država potpisnica da urede svoje zakonodavstvo i sistem suzbijanja, procesuiranja i kažnjavanja nasilja kako bi on bio učinkovit.

U Hrvatskoj se prijavi tek jedan od deset slučajeva nasilja u porodici, a u prosjeku 30 žena svaki dan trpi nasilje sadašnjeg ili bivšeg supruga.

Hitna mjera udaljavanja nasilnika

U Skupštini Srbije usvojen je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, čija će primjena početi 1. juna iduće godine.

Jedna od ključnih novina koju donosi jest mogućnost izricanja hitne mjere udaljavanja nasilnika iz stana, prekid komunikacije sa žrtvom, ali i bolje povezivanje nadležnih institucija koje se bave problemom nasilja u porodici.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, u ovoj državi u posljednjih šest godina podneseno je više od 28.000 krivičnih prijava zbog nasilja u porodici, a evidentirano je gotovo 30.000 žrtava.

Samo u posljednje četiri godine ubijene su 262 osobe, od kojih su 172 bile žene.

Pozdravljajući usvajanje zakona, iz nevladinog sektora upozoravaju kako je situacija u Srbiji alarmantna, te kako poseban problem predstavljaju manje sredine.

„Mi ne možemo da živimo u situaciji gde se nasilje dešava u svakom drugom domaćinstvu, kao što se pretpostavlja da je tako, i prosto moramo da ohrabrimo i osnažimo što više žena da nasilje prijavi. To je ono što je najbitnije jer ako se o nasilju ćuti, ono se nikad neće iskoreniti. Ako vi ne znate za nasilje, vi ne možete ni da pomognete“, kaže Vesna Stanojević iz organizacije Sigurne kuće za žrtve porodičnog nasilja.

‘Šutnja nije zlato’

U Sarajevu je počelo obilježavanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djecom pod nazivom “Šutnja nije zlato”.

Kampanju provodi udruženje “Žene ženama” sa još 10 organizacija, uz podršku Agencije SAD-a za međunarodni razvoj. Cilj kampanje je motivirati žrtve da prijave nasilje, kao jedini način njegove prevencije.

Upućen je i poziv vlastima da izmijene krivične zakone u BiH te pooštre kazne za počinitelje nasilja nad ženama i djecom.

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović poručuje kako posljedice nasilja nad ženama u porodici ne pogađaju samo direktnu žrtvu.

Izvor: Al Jazeera i agencije