Najuspješniji izvještaj EU o napretku BiH

Ovogodišnji izvještaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine na putu eurointegracija ocijenjen je kao najuspješniji do sada. U njemu stoji da je BiH napredovala u najvećem dijelu političkih kriterija i evropskih standarda, ali u institutu Evropska inicijativa za stabilnost navode da izvještaj ukazuje na još jednu stvar – da je Bosna i Hercegovina po usklađenosti zakonodavstva sa evropskim, na pretposljednjem mjestu u regiji.

Sredinom februara Bosna i Hercegovina zvanično je od Brisela zatražila prijem u Uniju. Devet meseci kasnije, izveštaj Evropske komisije ohrabrio je Sarajevo. Edin Dilberović iz Direkcije za evropske integracije BiH kaže da je ključ napredka Reformska agenda.

„Ono što je pozitivno jeste ključno – da Reformska agenda ide svojim tokom, da je tu vrlo pozitivno ocijenjena. Da su ekonomski parametri koji su ove godine bili u opticaju puno bolji od onih od prethodne godine“, dodaje.

Istovremeno, izvještaj ukazuje na kašnjenja u reformi javne uprave, na teško stanje u medijima, neefikasnost pravosuđa i često usvajanje zakona po hitnom postupku.

Loše strane bh. administracije

Adnan Ćerimagić iz Evropske inicijative za stabilnost, organizacije koja okuplja analitičare iz više gradova Evrope, kaže da je izvještaj, iako najpozitivniji do sada, prikazao loše strane bh. administracije.

„Bosna i Hercegovina je po stvarnoj usklađenosti svog zakonodavstva i standarda sa EU zakonodavstvom i standardima, predzadnja na Zapadnom Balkanu“, dodaje.

Određeni pomak BiH je napravila u dvije oblasti – zaštiti životne sredine i u transportu. U svim drugim je, kaže Ćerimagić, ostala na prošlogodišnjem nivou.

„Raspravljali smo o tome ko će sjediti u kojoj podgrupi, ko će biti predsjedavajući koje komisije, a u isto vrijeme nismo ništa uradili na usklađivanju našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU“, zaključuje Ćerimagić.

„Bosna i Hercegovina će 9. decembra dobiti upitnik Evropske komisije sa više od tri hiljade pitanja. Za evrointegracije ove zemlje sada je najvažnije da li će na njih moći da odgovori jednim glasom, odnosno da li će Mehanizam koordinacije funkcionisati u praksi onako kako je zamišljeno“, izvještava reporterka Al Jazeere Nataša Kovačev.

Harmonizacija zakonodavstva

U Direkciji za evropske integracije odavno su počeli sa pripremama. Još 2012. pojedine institucije uspješno su popunile probne upitnike, pa vjeruju da ni sada neće biti drugačije. I harmonizacije zakonodavstva je, kažu, do sada bilo, ali pravi posao tek predstoji.

„Iz one dobrovoljne primjene evropskog zakonodavstva i harmonizacije, mi prelazimo u obaveznu primjenu. To što određene institucije vlasti nisu uradile svoj dio posla, to je nešto sa čim ćemo se suočiti kada dođe upitnik i rješavati ga u hodu“, kaže Dilberović.

Jedino tijelo u BH parlamentu koje nadzire proces eurointegracija, sporo usklađivanje zakonodavstva ne vidi kao problem. Nikola Lovrenović iz Zajedničke komisije za evropske integracije PS BiH kaže da će to biti najteži posao.

„Tad se stvari moraju završiti ako ćete biti u poziciji da dobijete odluku da ste dio evropske obitelji. Do sad mi tu obavezu nismo imali u tom smislu“, dodaje.

Predstavnici bh. vlasti nadaju se pregovaračkom statusu iduće, ili u prvoj polovini 2018. godine. Ta odluka zavisit će, ipak, od 28 članica Unije, odakle je Sarajevu još jednom poručeno – uradite svoj dio posla i mi ćemo svoj.

Izvor: Al Jazeera


Povezane

Prva sjednica Kolegija za evropske integracije Bosne i Hercegovine održana je u Sarajevu. Kolegij za evropske integracije je političko tijelo čija je uloga usaglašavanje stavova predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini, o ključnim pitanjima u procesu evropskih integracije. Njegova uloga je definisana Mehanizmom koordinacije, koji su bosanskohercegovačke političke stranke usaglasile, a Vijeće ministra Bosne i […]

Published On 17 Nov 2016
Više iz rubrike Balkan
POPULARNO