Recikliranje otpada donosi nova radna mjesta

Svaki stanovnik Kosova u prosjeku dnevno proizvede oko 600 grama otpada. Godišnje se na deponijama Kosova odloži blizu 400 hiljada tona smeća, od kojeg se veliki dio može reciklirati. Suočeni sa velikom stopom nezaposlenosti, sve se više građana bavi prikupljanjem, sortiranjem i pakovanjem otpada za reciklažu,

Gzim Halili, otac dvoje djece, posao je tražio jedanaest godina. Jedan je od dvadesetak osoba koje su se prije tri mjeseca zaposlile u centru za prikupljanje, odvajanje i pakovanje materijala za reciklažu.

„Trenutno radim na pakovanju plastičnih flaša koje idu na reciklažu. Zadovoljan sam što sam napokon našao radno mjesto. Plata je dobra i mogu da brinem o porodici“, kaže Gzim Halili, radnik.

Materijala za reciklažu na Kosovu ima na pretek. Gume, plastične flaše, limenke i drugi otpad za recikliranje može da se vidi i u rijekama. Ali ono što je većini ljudi otpad, drugima je šansa za profit.

Pomoć Evropske unije

„Ovim poslom se bavimo iz više razloga. Prvo, da se očisti životna sredina, jer to direktno utječe na zdravlje. Drugo je zapošljavanje ljudi, ali i profit od prodaje otpada za recikliranje. Krenuli smo prije nekoliko mjeseci, a do sada smo prikupili i spakovali više od 87 hiljada kilograma raznog materijala. Prodali smo više od 30 tona, a postoji i veliko interesovanje stranih kupaca koji se bave reciklažom“, kaže Shemsi Pllana, voditelj centra za prikupljanje otpada za recikliranje.  

Projekat vrijedan pola miliona eura finansirala je Opština Vučitrn i Evropske unije, a služit će kao model drugim kosovskim opštinama.

„Kada je riječ o upravljanju vodom, kvalitetom vazduha i otpada Kosovo ima mnogo prostora za poboljšanje. Otpad ima ekonomsku vrijednost. Zalažemo se da ovu priliku pretvorimo u dobrobit za sve ljude koji su zaposleni ovdje, ali i sve naše sugrađane“, rekao je Libor Chlad iz Odsjeka za saradnju Kancelarije EU.

Prema zvaničnim podacima na Kosovu su registrovane 72 kompanije koje se bave prikupljanjem i reciklažom otpadnog materijala. Gotovo trećina od 400 hiljada tona otpada koji se godišnje odloži na deponijama širom Kosova prikuplja se, odvaja i pakuje za reciklažu uglavnom van Kosova.

Izvor: Al Jazeera