Crnogorske stranke pretjerale s troškovima

Za sedam dana će Agencija za sprečavanje korupcije Crne Gore potvrditi tačnost predatih stranačkih izvještaja o potrošnji. Ako se utvrde nepravilnosti, Agencija ima pravo podnijeti prekršajne prijave, a strankama koje su ušle u Skupštinu uskratiti novac koji im je namijenjen iz budžeta.

Četiri miliona eura u kampanji potrošilo je trinaest političkih stranaka. Četiri nisu predale izvještaj, među njima nije ni jedna koja je ušla u parlament. Protiv njih je Agencija najavila prekršajne prijave.

“Propisane kazne su u visini od 10.000 do 20.000 eura za politički subjekt i 500 do 2.000 eura za odgovorno lice”, rekao je Goran Durutović iz Agencije za sprečavanje korupcije.

DF: Htjeli su pucati na nas

Agencija je već ranije pokrenula 57 prijava zbog netransparentnog finansiranja tokom izbornog procesa na nedavnim parlamentarnim, ali i lokalnim izborima. Kažu, mogu se očekivati nove prijave, jer su, tvrde, neke partije trošile više od prikazanog.

“Postoji velika razlika u prihodima i rashodima jednog političkog subjekta. Prihodi u izvještaju koji je dostavljen iz Demokratskog fronta svega su 62.000 eura, a trošak preko 900.000 eura. Nekim političkim subjektima biće izrečene mjere potpune ili privremene obustave budžetskih sredstava do okončanja postupka”, rekao je Sreten Radonjić, direktor Agencije za sprečavanje korupcije.

U opozicionom Demokratskom frontu kažu kako je tačno da su im rashodi veći od prihoda, što izvještaj transparentno pokazuje. Objašnjavaju da obaveze tek trebaju platiti, novcem koji ih sljeduje iz budžeta i kreditima. Tvrde da ih direktor Agencije za sprečavanje korupcije namjerno opstruira.

“Nas iz DF-a ne samo što hoće da ostave bez novca koji je planiran iz budžeta za te namjene, kao što vidimo, nego bilo je i tu planova da se puca po nama izborne noći, nama se sudi i pokušava se na svaki način da se najveći, najvažniji, najmoćniji politički predstavnik opozicije zaustavi, zadrži i ne uspije u svom naumu da svrgne Mila Đukanovića sa vlasti”, kazao je Slaven Radunović iz DF-a.

Provjera istinitosti izvještaja

U nevladinoj organizaciji Centar za demokratsku tranziciju, koja prati izborni proces i rad političkih stranaka, smatraju da Agenciji tek predstoji glavni dio posla – provjera istinitosti izvještaja.

“Da se detaljno izanaliziraju svi ugovori, da se kontaktira sa kompanijama koje rade reklamiranje na internetu, portalima, firmama koje izdaju bilborde, da se vidi koliko su imali volontera u kampanji, koji su bili plaćeni, koliko je plaćeno poreza… Dakle, bez tog posla ove cifre ne znače mnogo”, rekao je Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju.

Kontrolu finansiranja kampanja u Crnoj Gori do početka ove godine vršili su Državna izborna komisija i revizori, dok kaznenih odredbi za nedostavljanje izvještaja nije bilo. Izmjenama zakona, nadležnost je prešla na novoosnovanu Agenciju za sprečavanje korupcije.

Izvor: Al Jazeera