Muftija travnički: Paradžemati cijepaju jedinstvo bh. muslimana

Rok za gašenje ovih paradžemata je do kraja februara (Al Jazeera)

“Hanefijski mezheb (način postupanja, postupak, mišljenje, nazor, pogled, vjerovanje, shvatanje, učenje, vjera, sekta, teorija) je jedan od četiri priznata mezheba, a budući da je na ovim prostorima prisutan stoljećima, najbolje je da ga muslimani i dalje praktikuju, jer bi miješanje mezheba ili uvođenje drugih mezheba na naše prostore moglo dovesti do velikih problema među našim muslimanima, do svađa, razjedinjenosti i sukoba“, kazao je za Fenu muftija travnički Ahmed ef. Adilović.

Nakon propisa Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u BiH koji je obavezao glavne imame na područjima svih muftijstava da razgovaraju sa organizatorima i predvodnicima nelegalnih džemata, kako bi se oni pripojili Islamskoj zajednici i svoj rad uskladili sa njenim pravilima, predloženo je da se na štetnost djelovanja ovih paralelnih institucija ukaže najkasnije do kraja narednog mjeseca.

“Te grupe, koje neki nazivaju paradžematima, heterogene su, tako da je različita i šteta njihovog djelovanja. Međutim, generalno gledajući, te grupe cijepaju jedinstvo bh. muslimana i dovode do podjela, što kasnije može dovesti do još većih problema“, kazao je muftija.

Štetne posljedice

Dodaje da neke od tih grupa pripadaju tekfir-ideologiji, a muslimanima smatraju samo one koji misle i rade kao i oni, što također može imati velike štetne posljedice.

Tvrdi da na području Muftijstva travničkog ima samo jedna grupa ljudi koji u privatnom objektu klanjaju namaze, pa i džumu-namaz, te obavljaju još neke vjerske aktivnosti.

“Ja ih uopće ne bih nazvao džematom, jer u Islamskoj zajednici BiH džematom se u principu može smatrati 100 i više domaćinstava, koji organizuju vjerski život u skladu sa propisima Islamske zajednice. Ova grupa ljudi ima 10-15 osoba na džuma-namazu, a mogu reći da prema propisima Islamske zajednice nemaju ni imama, jer im džumu predvodi osoba koja nije ni medresu završila. Zato ih uopće ne smatramo džematom (ni ilegalnim), nego grupom ljudi“, naglasio je muftija.

Kaže da su nadležni imam i on obavili razgovor sa predstavnicima te grupe te ih pozvali da se uključe u redovne džemate Islamske zajednice, ali da oni to odmah nisu mogli prihvatiti, jer se to ne slaže sa njihovim uvjerenjima.

“Ali vidjet ćemo hoće li to uraditi u narednom periodu“, kaže muftija.

Sistem Islamske zajednice

Naglašava da propisi Islamske zajednice u BiH važe za sve, s tim što su tarikatski centri prema Ustavu IZ-a u okviru Islamske zajednice, a osim toga, u tekijama se ne klanja džuma-namaz, a glavni razlog da bi se neki džemat smatrao nelegalnim jeste da se u njemu obavlja džuma-namaz bez saglasnosti organa Islamske zajednice. 

“Zato ne možemo podržati gradnju bilo koje džamije mimo sistema Islamske zajednice, jer bi to vodilo haosu i neredu“, zaključio je muftija travnički Ahmed ef. Adilović.

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini pozvao je na zatvaranje svih objekata u BiH u kojima se nelegalno organiziraju vjerski obredi, koje ne predvode legalni i legitimni vjerski autoriteti dekretirani od Islamske zajednice, a rok za gašenje ovih paradžemata je do kraja februara.

Izvor: Agencije