BiH počinje digitalizaciju TV signala

Bosna i Hercegovina uskoro bi trebalo da počne sa realizacijom prve faze digitalizacije televizijskog signala.

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o raspodjeli potrebne opreme za sva tri javna RTV-servisa, izvještava Lana Jašarspahić-Knežević. 

Juni 2015. godine bio je krajnji rok za prelazak na emitiranje digitalnog televizijskog signala. Zbog kašnjenja, u pojedinim područjima u BiH, određeno vrijeme nije se mogao pratiti program državne televizije.

Dva mjeseca nakon isteka roka, potrebna oprema  trebala bi se raspodijeliti javnim RTV servisima.

“Poslije toga će uslijediti zaključenje međusobnih sporazuma između javnih servisa o načinu korištenja i održavanja spomenute opreme. Ovim je deblokiran proces digitalizacije i stvoreni uslovi da se pristupi tehničkoj realizaciji ovog projekta”, kazao je Slavko Matanović, ministar komunikacije i prometa u BiH.

Rok 30 dana

Sporazum bi trebali potpisati Radio-televizija Bosne i Hercegovine, Federalna i Radio-televizija Republike Srpske. A rok je 30 dana.

“U praksi to znači da prava korištenja opreme imaju sva tri javna RTV servisa u BiH, neovisno o tome ko je vlasnik i ko upravlja opremom na određenoj lokaciji”, izvijestila je reporterka Al Jazeere.

Upravo je pitanje vlasništva bilo kamen spoticanja u prethodnom razdoblju. U RTRS-u kažu kako sada više ne postoji ništa sporno i kako je ovim ispoštovan Zakon.

Na državnoj televiziji, BHRT-u, kažu kako je oprema kod njih već instalirana, kao i da su od oktobra prošle godine spremni za realizaciju prve faze. Nakon potpisivanja ugovora, slijedi traženje dozvole za emitiranje digitalnog signala

“U našem slučaju, zahtjev se realizira preko odbora sistema, znači, potpisan sa strane sva tri direktora JS, usvojen na sistemu, sistem upućuje zahtjev prema regulatornoj agenciji  i na osnovu upućenog zahtjeva RAK [Regulatorna agencija za komunikacije] izdaje dozvole”, ističe Dženita Jusufbašić, tehničko odjeljenje BHRT-a.

Pokrivenost signalom

“S obzirom da se radi o jednom kompleksnom sistemu, neophodno je da ova tri javna servisa imaju jasan sporazum o tome ko će podnositi zahtjev za dozvolu, za koji dio mreže”, dodaje Siniša Petrović, pomoćnik direktora za upravljanje radio-frekvencijskim spektrom.

A nakon toga uslijedilo bi puštanje signala.

“Regulatorna agencija će sigurno imati dosta posla oko toga da osigura neometan rad, paralelan rad- i digitalnog signala kojeg budu puštali javni servisi i analognog, koji dalje bude prisutan u BiH”, ističe Petrović.

U prvoj fazi signal bi pokrivao Sarajevo, Banja Luku i Mostar.

Nakon te, slijede posljednje dvije faze koje bi trebale omogućiti digitalni signal na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.

Izvor: Al Jazeera