Zakon o konverziji kredita obradovao Crnogorce

Parlament Crne Gore, prvi u regiji, usvojio je Zakon o konverziji kredita u švicarskim francima u eure, kojim je predviđeno da teret tečajnih razlika podijele korisnik kredita, banka i država. Kamata je fiksirana, a bankama ostavljen rok da naprave reobračun kredita i klijentima ponude nove ugovore.

No, crnogorska Vlada i Centralna banka negativno su ocijenile taj dokument, jer smatraju da se neće moći primjenjivati u potpunosti.

Zakon, prema kome će se krediti uzeti u švicarskim francima u Crnoj Gori obračunati u eure na dan sklapanja ugovora uz fiksnu kamatu od 8,2 posto, obradovao je korisnike. Dragan Senić je jedan od njih. Smatra da je, iako je kamata duplo veća od one po kojoj su uzeli kredite, odluka crnogorskog Parlamenta spas za klijente kojima će se, kaže, maći omča oko vrata.

„Po zakonu koji je usvojen, čovjek koji je uzeo 50.000 eura sa fiksnom kamatnom stopom, treba za 20 godina da vrati banci još 50.000 kamate, što znači 100.000 eura ukupno. Dosad je bilo tako da onaj koji je uzeo 50.000 i uredno osam godina vraćao kredit, ima sada glavnicu veću 10-20 posto nego kada je uzeo kredit“, kaže Senić.

Tužili banku

U Crnoj Gori su 683 korisnika podigli kredite u Švicarcima u Hypo Alpe Adria banci tokom 2007. i 2008. godine.

No, zbog promjene kursa franka krediti su značajno uvećani. Gotovo polovina klijenata tužila je banku za prevaru, što je ona negirala. Iz banke poručuju da će se prema novom zakonu odnositi kao i prema ostalim propisima.

„Iako smo imali različite stavove o ovim pitanjima, naravno, primijenit ćemo odredbe zakona kada bude pravosnažan i nakon što dobijemo pojašnjenja o njegovoj primjeni“, stoji u saopćenju banke.

Hypo banka je, po novom zakonu, dužna da 30 dana od njegovog stupanja na snagu izvrši konverziju svih kredita u eure, a u roku od 45 dana korisnicima dostavi nove ugovore. Nadzor nad primjenom imat će Centralna banka.

„Mi u roku od dva mjeseca očekujemo potpisivanje ugovora i dok izađe u službenom listu, a dok se to ne desi mi nećemo tužbu koju smo podnijeli maći sve dok ne potpišemo nove ugovore“, ističe Senić.

Negativno mišljenje

Podršku poslanika zakonu nije pratila i podrška države, iz Podgorice javlja novinarka Al Jazeere, Milica Marinović.

„Crnogorska Vlada dala je negativno mišljenje na tekst zakona o konverziji kredita u Švajcarcima, a isto je učinila i Centralna banka koja smatra da primjena ovog akta neće biti valjana“, rekla je Marinović.

Regulatoru nije jasno kako će se obračunati ono što su klijenti do sada platili, niti šta sa ugovorima koji su prekinuti zbog kašnjenja. Procjena banke je da će korist od novog zakona imati samo trećina klijenata koji imaju kredite na kraći rok.

Ekonomista Vasilije Kostić, pozdravlja donošenje zakona, ali razumije i zabrinutost države.

Stav Centralne banke od početka je bio da se banka i klijenti sami dogovore, a u protivnom presudi sud. Kako do dogovora nije došlo, 2013. oko 300 klijenata zajednički je pokrenulo spor protiv Hypo Alpe Adria banke, no glavno ročište ni nakon dvije godine nije održano.

Izvor: Al Jazeera