Srbija najavila protestnu notu Hrvatskoj

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputit će danas najoštriji protest Hrvatskoj povodom odluke Gradskog vijeća Vukovara o promjeni Statuta grada, kojim nisu predviđene dvojezične table na gradskim ustanovama, trgovima i ulicama u tom gradu i kojom se traži da svako obraćanje na ćiriličnom pismu podleže posebnoj molbi i plaćanju takse.

Iz Ministarstva vanjskih posliva Srbije je saopćeno da se usvojenim izmjenama direktno negira ravnopravnost upotrebe jezika i pisma, čime se krše osnovna ljudska i manjinska prava Srba.

„Republika Srbija upozorava Republiku Hrvatsku da je dužna da poštuje svoje međunarodne preuzete obaveze i tražimo hitnu reakciju državnih organa Hrvatske na ovu odluku vlasti u Vukovaru čiji su najviši predstavnici ovih dana, u godini kada ceo svet slavi 70 godina pobede nad fašizmom, postali poznati široj javnosti po pevanju ustaških pesama iz vremena fašističke nezavisne države Hrvatske“, navodi se u saopćenju.

Protestna nota, kako se navodi, bit će uručena otpravniku poslova ambasade Hrvatske u Beogradu, Ivanu Saboliću.

Saborski zastupnik iz Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac rekao je za Al Jazeeru da je izmjena Statuta grada Vukovara, na prijedlog HDZ-ove većine, kako se izrazio, kraj kampanje koja se u Hrvatskoj vodi protiv ćirilice. Tražit će zaštitu državnih institucija.

„Oni su sada ozvaničili sve ono što su htjeli, a to znači da su derogirali Vladu Republike Hrvatske u pogledu mogućnosti da na državnim institucijama postavlja dvopismene table, da su isključili srpsku zajednicu iz dijaloga i rješenja o tome kako i na koji način regulisati dvojezičnost u samom gradu Vukovaru, na trgovima, ulicama i da su zapravo se odlučili da ovim aktom nastave diskriminaciju pripadnika srpske zajednice, koja je otvorena tokom te dvogodišnje kampanje“, istakao je Pupovac.

Glasanje u Vukovaru

Ranije je vukovarsko Gradsko vijeće većinom glasova izglasalo je izmjene gradskog Statuta po kojima nisu predviđene dvojezične table na gradskim ustanovama, institucijama, trgovima i ulicama u Vukovaru.

Statut je prihvaćen sa 11 glasova ‘za’, pet ‘protiv’, dok Socijaldemokratska partija nije pristupila glasanju.

Izmjenama Statuta trebala bi se ispoštovati prošlogodišnja odluka Ustavnog suda da vukovarsko Gradsko vijeće u roku godine dana riješi pitanje dvojezičnosti u tome gradu.

Izmjenama Statuta su usvojene dvije odluke – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta te Statutarna odluka o ostvarivanju ravnopravne službene upotrebe jezika i pisma srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara, kojom bi se postepeno osiguravala individualna prava građana srpske nacionalnosti u Vukovaru.

U višesatnoj raspravi prožetoj brojnim verbalnim sukobljavanjima vladajućih i opozicijskih vijećnika, tokom koje je predsjednik Vijeća Igor Gavrić (HDZ), udaljio sa sjednice vijećnicu SDP-a Biljanu Gaće i vijećnika HNS-a Nenada Bučka, čulo se niz suprotstavljenih stajališta.

SDSS: Dva koraka unazad

Vijećnici vladajuće koalicije (HDZ-KHS) branili su prijedlog izmjena Statuta koje je predložio gradonačelnik Ivan Penava (HDZ), a opozicijski vijećnici bili su jednoglasni u mišljenju da izmjene Statuta nude manje prava srpskoj nacionalnoj manjini od prava predviđenih Statutom iz 2009. godine.

Penava je rekao novinarima da se izmjenama “pružaju maksimalna prava pripadnicima srpske nacionalne manjine u Vukovaru, ako se uzmu u obzir životne činjenice i faktične okolnosti u gradu”.

On je optužio Vladu za masovne proteste i nerede.

“Imajući u vidu činjenicu da je primarni problem Vukovara slaba gospodarska aktivnost i važnost Vukovara kao simbola hrvatske borbe za nezavisnost, dužan sam naglasiti da je Vlada umjesto pomoći u rješavanju gorućih problema svih građana grada Vukovara ishitreno, nepotrebno i zlonamjerno nametnula problematiku koja je urodila masovnim prosvjedima, neredima, dodatnim razjedinjenjem i prikupljanjem 680.000 potpisa za referendum”, kazao je Penava.

S druge strane, Dejan Drakulić, gradski vijećnik SDSS-a je rekao: “Ne da je korak unazad, nego je dva koraka unazad i suprotno zakonu, prava koja smo imali u statutu 2009. su neka ukinuta tako da su stečena prava umanjena ovom odlukom.”

SDP, pak tvrdi, kako je dvojezičnost u Vukovar 2009. uveo HDZ jer im je to, kako kažu, trebalo za pobjedu na izborima u gradu. 
 
Goran Bošnjak, gradski vijećnik SDP-a je kazao: “Gdje su onda davali neka prava pripadnicima srpske manjine koje i nisu morali u tom trenutku pa su mijenjali statut kako im je odgovaralo, pa su prije godinu i pol dana usvajali izmjene statuta gdje su stavili odredbu da se temeljem statuta ne primjenjuje ustavni zakon”.

Na izmjenu Statuta Grada Vukovara reagiralo je i Ministarstvo uprave Republike Hrvatske: “Ako Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Vukovara smatra da je opći akt koji je donijelo Gradsko vijeće Grada Vukovara ili neka njegova odredba protivan Ustavu, Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina ili posebnim zakonima, dužno je o tome odmah obavijestiti Ministarstvo uprave. Ono će u roku od osam dana obustaviti njegovu primjenu. Odluka o obustavi primjene dostavlja se bez odgađanja gradonačelniku i predsjedniku predstavničkog tijela. Ministarstvo uprave prosljeđuje Vladi Republike Hrvatske odluku o obustavi od primjene općeg akta s prijedlogom za pokretanje postupka za ocjenu saglasnosti s Ustavom i zakonom pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske.”

Izmjene Statuta

Izmjenama Statuta nisu predviđene dvojezične table na gradskim ustanovama, institucijama, trgovima i ulicama u Vukovaru, a Gradsko vijeće u novembru svake godine mora razmotriti dostignuti stepen “razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima Vukovara, te da u skladu s raspravljenim i donesenim zaključcima donosi odluku o mogućnosti, odnosno potrebi proširivanja opsega osiguranih individualnih prava pripadnika srpske nacionalne manjine koji žive u Gradu Vukovaru novim pravima”.

U Statut je ugrađena i obaveza da Gradsko vijeće svake, a najkasnije svake druge godine, donosi dopunu Statutarne odluke kojom se pripadnicima srpske nacionalne manjine na području Vukovara priznaju prethodno dogovorena nova prava.

Ustavni sud je 11. augusta 2014. obvezao vukovarsko Gradsko vijeće da u roku godine dana, vodeći se člankom 6. Zakona o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH, a u duhu članka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, u Statutu Grada Vukovara izrijekom propiše i uredi, za cijelo područje odnosno za pojedini dio ili pojedine dijelove područja Grada Vukovara, individualna prava pripadnika nacionalnih manjina na službenu uporabu svoga jezika i pisma.

Izvor: Al Jazeera i agencije


Povezane

Na šalteru policijske stanice u Vukovaru lične karte se, osim na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, izrađuju na njih još šest.

12 Apr 2015
Više iz rubrike Balkan
POPULARNO