Azil u Makedoniji zatražilo 8.500 migranata

Najveći broj zahtjeva za azil podnijeli su državljani Sirije (Anadolija)

Azil u Makedoniji zatražilo je 8.595 migranata nakon stupanja na snagu izmijenjenog Zakona o azilu krajem juna.

Samo proteklog vikenda podneseno je 1.209 zahtjeva za azil.

Najveći broj zahtjeva za azil podnijeli su državljani Sirije (5.911), saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije.

Azil su zatražila i 743 Afganistanca, 485 Iračana, ali i migranti iz drugih država.

Zakon o azilu

Makedonija je krajem juna usvojila izmjene Zakona o azilu, zahvaljujući kojem migranti mogu da u roku od 72 sata napuste zemlju.

Tim izmjenama migrantima je pružena mogućnost da zatraže azil i da, koristeći usluge javnog prevoza, napuste Makedoniju.

Makedonsko Sobranje usvojilo je u junu izmjene Zakona o azilu i privremenoj zaštiti, prema kome u roku od 72 sata migranti mogu podnijeti zahtjev za azil u najbližoj policijskoj stanici, na graničnom prelazu ili u prihvatnom centru.

Cilj usvajanja ovih izmjena, kako je obrazložio predlagač – Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije, je da se zaustavi val ilegalnih migranata koji preko Makedonije žele stići do neke od zemalja članica Evropske unije.

Donošenjem ovog zakona migrantima je omogućeno da u kratkom roku podnesu zahtjev za azil, a policija ne sankcioniše migrante koji koriste vozove kako bi lakše stigli na sjever Makedonije.

Izvor: Agencije