Reformska agenda BiH na korak od usvajanja

Reformska agenda, dokument kojim su bh. vlasti predvidjele mjere za fiskalnu konsolidaciju, poticanje privredne aktivnosti i privlačenje stranih investicija, na pragu je usvajanja. U ponedjeljak bi je trebala usvojiti Vlada entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, nakon što su to uradili Vlada bh. entiteta Republika Srpska i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, izvijestio je reporter Al Jazeere Jakov Avram.

Reformska agenda prvenstveno predstavlja opredjeljenje bh. vlasti za nastavak finansijskog aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom, Svjetskom bankom i Evropskom komisijom – aranžmana koji je nedavno prekinut, nakon što je MMF odbio uplatiti tranšu kredita jer entitetske vlade nisu ispoštovale uslove zaduživanja. Zbog toga je došla u pitanje održivost budžeta oba entiteta, a vlade upućene na skuplje i nepovoljnije zaduživanje kod komercijalnih banaka.

Novi dokument bi trebao ponovno pobuditi interes najvećih svjetskih kreditora, pa sadrži mjere komplementarne prijedlozima koje ove finansijske institucije bh. vlastima upućuju posljednjih godina. Tako reformska agenda, između ostalog, podrazumijeva reformu socijalnih davanja i Zakona o radu, koji je zagrijao atmosferu u Federaciji pred usvajanje u Parlamentu. Revizija neće biti pošteđeni ni penzioni fondovi.

Borba protiv ‘partijskog funkcioniranja’

Mjere predviđaju uštede u javnom sektoru, putem smanjenja broja zaposlenih i plata u administraciji. Također, privatizaciju, likvidaciju loših dijelova i restrukturiranje javnih preduzeća, pri čemu će posebna pažnja biti posvećena željeznicama u Federaciji i rudnicima u oba entiteta.

Iako se izrijekom ne pominje privatizacija elektroprivreda u oba entiteta, i one su javna preduzeća. Posebna stavka je izrada plana za djelimičnu privatizaciju telekoma u Federaciji. Mjere podrazumijevaju i izradu boljih zakona i praksi za zaštitu investitora te provođenje novog zakona o carinskoj politici, kojim bi trebale biti olakšane trgovinske procedure.

U agendi se potcrtava važnost borbe protiv partijskog funkcioniranja javnog sektora i korupcije te potreba za efikasnijim radom poreznih uprava radi smanjenja sive ekonomije.

Više u videosnimku…

Izvor: Al Jazeera


Povezane

Pitanje je zašto su vladajući u Srpskoj tako izričiti i zašto se o reformama otvoreno ne raspravlja u parlamentima.

opinion by Mladen Mirosavljević
Published On 11 Jun 2015

Vijeć ministara BIH, usvojilo je reformsku agendu.Agenda će se smatrati potpuno usvojenom tek kada joj podršku daju i entitetske vlade, a iz Republike srpske za sada podrške nema.

Published On 10 Jun 2015
Više iz rubrike Balkan
POPULARNO