Ustavni sud BiH: Povrijeđena prava djece i roditelja iz Konjević-Polja

Ustavni sud je stava da je postupanje nadležnih sudova klasičan primjer postupka u kojem sud nije koristio svoja ovlaštenja (Arhiva)

Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da su povrijeđena prava djece i roditelja iz Konjević-Polja, po njihovim tužbama na Osnovnim sudovima u Banja Luci i Srebrenici.

I godinu i po nakon podnošenja predmeta, nadležni sudovi nisu poduzeli nijednu procesnu radnji po tužbama, te je Sud BiH naložio njihovo hitno pokretanje.

Advokat djece i roditelja iz Konjević-Polja Nedim Ademović, istakao je kako je odlukom Ustavnog suda BiH, utvrđena povreda prava velikog broja roditelja i djece iz Konjević-Polja na suđenje u razumnom roku, u smislu člana 6. Evropske konvencije za ljudska prava. Ademović dodaje kako je naloženo Osnovnom sudu u Banjoj Luci i Osnovnom sudu u Srebrenici da po hitnom postupku uzmu u rad tužbe djece i roditelja iz Konjević-Polja.

Kako je naglasio advokat, Ustavni sud BiH je, „uzevši u obzir navedeno, stava da je takvo postupanje klasičan primjer postupka u kojem sud nije koristio svoja ovlaštenja i dužnosti iz Zakona o parničnom postupku, a posebno odredbu kojom je propisano da je sud dužan nastojati da se postupak provede bez odugovlačenja i sa što manje troškova“.

„Smatram da je ovo potvrda da nadležni sudovi u (bh. entitetu) Republici Srpskoj nisu do sada obezbijedili roditeljima i djeci iz Konjević-Polja pravično suđenje, jer su sudovi bili pasivni i opstruirali procesuiranje tužbi. Da je ovo tačno, potvrđuje i ukazivanje Ustavnog suda BiH u odluci ‘na to da redovni sudovi uopće nisu dostavili odgovore na apelaciju’, dakle nisu ponudili nikakve razloge koji bi eventualno mogli opravdati neprocesuiranje tužbi koje su im podnijeli apelanti“, istakao je Ademović.

Dodatna nada

Roditelji i djeca su pred osnovnim sudovima u Banjoj Luci i Srebrenici tužili Osnovnu školu Petar Kočić, Ministarstvo prosvjete i kulture RS i Republiku Srpsku zbog diskriminacije u vezi sa pravom na školovanje na maternjem jeziku.

Osnovni sud u Srebrenici je donio mjeru obezbjeđenja da se djeci omogući do okončanja postupka pravo na školovanje po nastavnom planu i programu iz Tuzle. Ova mjera nikada nije provedena, da bi je naknadno Okružni sud u Bijeljini ukinuo i vratio predmet na ponovno odlučivanje. Osnovni sud u Banjoj Luci nikada nije zakazao bilo kakvu pravnu radnju.

„Uprkos svim problemima s kojima se susreću, ova odluka Ustavnog suda BiH daje dodatnu nadu roditeljima i djeci da će na kraju ipak ostvariti svoje osnovno ljudsko pravo na obrazovanje na maternjem jeziku, čak i pod uslovom da moraju pokrenuti postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava. Nakon ove Odluke Ustavnog suda BiH naša kancelarija očekuje da će se zakazati ročišta po hitnom postupku, međutim, još uvijek nemamo bilo kakva obavještenja od nadležnih sudova”, zaključio je Ademović.

Izvor: Al Jazeera i agencije