UN traži više prava za manjine u Hrvatskoj

Odbor Ujedinjenih naroda za ljudska prava pozvao je Hrvatsku da osigura nacionalnim manjinama pravo da koriste svoj jezik i pismo, naročito ćirilicu u Vukovaru, i da poduzme mjere s ciljem promoviranja međunacionalne tolerancije.

U izvještaju Odbora UN-a o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj, objavljenom na internetskoj stranici Odbora, izražava se zabrinutost zbog činjenice da pripadnici nacionalnih manjina imaju probleme prilikom uporabe materinjeg jezika, naročito ćiriličnog pisma.

“Hrvatska bi trebala osigurati punu primjenu prava na korištenje manjinskih jezika i pisama u skladu sa svojim zakonskim i ustavnim okvirima, s posebnim naglaskom na upotrebu ćiriličnog pisma u Vukovaru i dotičnim općinama”, kaže se u izvještaju.

Hrvatska država bi, kako se kaže, trebala poduzeti dodatne mjere za promoviranje međunacionalne tolerancije u svom raznolikom društvu.

Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija pozdravlja stav iznesen u izvještaju Odbora UN-a za ljudska prava.

“Mi možemo samo da pozdravimo jedan takav stav i mi ne želimo da to pitanje aktuelizujemo da bismo bili protiv nekoga u Hrvatskoj nego smatramo to normalnim i civilizacijskim. Kao što u Srbiji niko nema bilo šta protiv da se upotrebljava hrvatski jezik, latinica itd.”, rekao je Dačić.

“Shodno tome mi apsolutno smatramo da u Srbiji i Hrvatskoj treba da se ispuni najviši mogući nivo prava”, rekao je Dačić.

“O tome smo razgovarali premijer i ja kada smo bili u Hrvatskoj sa predstavnicima srpskog naroda koji tamo živi”, rekao je on, kako prenosi Tanjug.

Položaj Roma

U izvještaju UN-a se također izražava zabrinutost zbog represivnog postupanja organa prema pripadnicima nacionalnih manjina u Hrvatskoj, naročito Romima.

Država bi, kako se ističe, trebala intenzivirati napore na suzbijanju takvih napada, naročito prema Romima i Srbima, i to organiziranjem specijalnih treninga kojima bi se kod represivnih organa promoviralo poštovanje ljudskih prava i tolerancije prema različitostima.

Odbor UN-a navodi da je zabrinut zbog “etničkog profiliranja” koje provodi policija, naročito kada je riječ o Romima.

Kada je riječ o procesuiranju ratnih zločina, UN pozdravlja do sada učinjeno na tom polju, ali ističe žaljenje zbog sporosti istrage takvih slučajeva.

Također se ističe zabrinutost zbog kriterija po kojima se procesuiraju ratni zločini i dodaje da su slučajevi “disproporcionalno fokusirani na srpsku manjinu”.

Komitet izražava zabrinutost i zbog problema koje imaju obitelji žrtava ratnih zločina u nastojanju da dobiju adekvatnu odštetu za to.

Izvor: Al Jazeera i agencije