Azil u zemljama EU zatražilo 57.945 Kosovara

Podaci Eurostata o kosovskim migrantima ne uključuju Njemačku (EPA)

Od novembra 2014. do marta ove godine azil u zemljama Evropske unije zatražilo je 57.945 građana Kosova, podaci su EUROSTAT-a, koji ne uključuju podatke za februar za Njemačku, potvrdio je Kosovski institut za politička istraživanja i razvoj, predstavljajući izvještaj pod nazivom “Kosovo ka EU, izazov neregularne migracije”.

Autorica izvještaja Ariana Qosaj-Mustafa napominje kako je ukupan broj građana Kosova koji ilegalno borave u EU nepoznat, upozorivši da je broj tražilaca azila s Kosova zabrinjavajući.

Prema njenim riječima, bilo je različitih faktora koji su doprinijeli masovnoj migraciji, a oni su povezani s nivoom izolacije s kojom se suočavaju građani Kosova.

U predstavljenom izvještaju piše da oni i dalje pate od sistemskih problema, kao što je visoka korumpiranost zvaničnika, a što smanjuje mogućnosti za zapošljavanje i prijeti stabilnosti i održivosti preduzeća zbog nepotizma i rasprostranjene korupcije.

Kosovu, napominje se u izvještaju, prijete socijalni nemiri, zbog nezadovoljstva teškom ekonomskom situacijom i prošlogodišnjom šestomjesečnom blokadom institucija.

Očekivani masovni povratak građana Kosova koji su ilegalno otišli u zemlje EU-a samo će otežati situaciju, prognoziraju u izvještaju.

“Građani Kosova su za ilegalni odlazak potrošili po 2.000 do 3.000 eura i vratit će se siromašniji nego što su bili, a Vlada i dalje radi na stari način kada je riječ o prijemu povratnika”, rekla je Ariana Qosaj-Mustafa.

Problemi za povratnike

Istakla je da se radi sa starim budžetom, iako će biti mnogo veći broj povratnika.

“Ovo opterećenje nije dobro izračunato. Radi se s jako starim budžetom. Za 2015. godinu izdvojeno je samo dva miliona eura za readmisiju osoba koje se vraćaju. Ne zaboravimo da je Kosovo prošle godine imalo kapacitet za povratak samo 5.000 osoba, a bit će zahtjeva za mnogo većim povratkom i treba ponuditi finansijsku pomoć za povratnike”, kazala je.

KIPRED preporučuje Vladi Kosova da hitno završi treći izvještaj o pregledu primjene Upitnika za viznu liberalizaciju, kako bi se ubrzala ocjena EU-a u vezi s ispunjenjem kriterija za liberalizaciju viza.

Također, pravosudni organi Kosova trebaju ubrzati predmete koji se odnose na krijumčare ljudima, dok Vlada treba ponuditi tačnu statistiku o broju osoba koje su migrirale posljednjih mjeseci i povećati budžet za readmisiju za povratak onih osoba koje su Kosovo napustile nakon 2010. godine.

Izvještaj je dio projekta “Ispunjenje zahtjeva EU-a za dobrom vladavinom, za dalje evropske integracije Kosova”, podržan i finansiran od Ureda za vezu Evropske komisije u Prištini.

Izvor: Agencije