Nikolić protektor Evropske akademije nauka

Tomislav Nikolić je u govoru podsjetio na značaj Tesle, Pupina, Milankovića (Dragan Stankovi? / Tanjug)

Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u subotu, poslije imenovanja za protektora Evropske akademije nauka i umjetnosti, da je to priznanje “razumeo kao čast koja je iskazana celokupnoj akademskoj zajednici Srbije za kontinuirani i viševekovni doprinos korpusu evropske i svetske naučne i umetničke misli”.

“Samo u tom kontekstu moje današnje imenovanje dobija svoj puni smisao. Počast, dakle, primam kao odnos poštovanja intelektualaca evropskog kontinenta prema istoriji nauke i akademizma Srbije, ali i kao obećanje da ćemo u budućnosti jednakom voljom podizati standarde znanja, kreativnosti, naučnih dostignuća”, rekao je Nikolić.

Predsjednik Srbije je podsjetio kako je jedan od najuglednijih članova Srpske akademije nauka i umjetnosti, nobelovac Ivo Andrić, rekao da “stvaralac i njegovo delo ne služe ničemu ako na ovaj ili onaj način ne služe čoveku i čovečnosti”.

“Nemerljiv je doprinos čovečanstvu izumitelja naizmenične struje, u svoje doba ipak neshvaćenog genija Nikole Tesle. Van svog i našeg vremena, on je čovek koji je mogao, ali nije postao srebroljubac, koji je u ljubavi prema ljudima nalazio motiv za rad i hrabrost da se izbori sa nerazumevanjem. Sveprisutan kao vazduh, i sada je svojim izumima među nama veliki Tesla, čijom se zaslugom neslućeno ubrzao čovekov civilizacijski hod. Ostavio je svim potonjim naučnicima zavet skromnosti i posvećenosti, odricanja i nesebičnosti, naučne odvažnosti i vere u čoveka-stvaraoca. To su, iskreno verujem, odrednice koje i danas stoje, ili bi barem trebalo da stoje, uz imena svih naučnika sveta”, rekao je Nikolić.

Zajednički imenitelji

“I veliki pronalazač Mihajlo Pupin, kome dugujemo sonar, začetke danas neophodnog i sa čovekom sraslog mobilnog telefona, uopšte savremenih komunikacija […] ostavio je poruke za budućnost tako neophodne za razumevanje životnog puta posutog trnjem i zvezdama. Glad za naukom, za ostvarenjem velikih ideja ne poznaje poreklo niti naciju. Pupin je građanin sveta, naučnik koji jednako pripada svom rodnom malom srpskom selu Idvor, koga nema ni na jednoj karti sveta, koliko i Evropi, Americi, planeti”, istakao je predsjednik Srbije.

Podsjetio je i kako su zajednički imenitelji Austrije i Srbije, prije svih, Dositej Obradović, Vuk Karadžić, Milutin Milanković i Ivo Andrić.

“Rizikujući da ne pomenem mnoge, pominjem i Ruđera Boškovića… kada da prestanem sa nabrajanjem onih koje bi trebalo da pominjemo i u ovoj i u drugim akademijama”, kazao je predsjednik Srbije.

Prema njegovim riječima, povezani Teslinom strujom, Pupinovim kalemovima, Milankovićevim učenjima, Srbija “danas pripada globalnoj naučnoj sferi, nepodeljenoj granicama, neopterećenoj pripadnostima bilo koje vrste”.

Više od 1.500 naučnika

Ukazao je i kako je Evropska akademija nauka i umjetnosti odavno prevazišla geografsku odrednicu iz svog imena i postala institucija planetarnog značaja.

Ta je institucija, sa sjedištem u Salzburgu, osnovana 1990. godine, okuplja više od 1.500 naučnika i istraživača, filozofa i umjetnika iz Evrope, Azije i SAD-a, uključujući i 29 dobitnika Nobelove nagrade.

Na svečanom plenumu, koji se svake godine održava u Salzburgu, primaju se novi članovi i proglašavaju protektori.

Izvor: Agencije