Bugarska manjina u Srbiji bez svojih medija

Pred Evropskim parlamentom uskoro bi se trebao naći izvještaj o napretku Srbije, a jedno od važnih pitanja je i položaj nacionalnih manjina.

Al Jazeerina ekipa posjetila je Dimitrovgrad, koji se nalazi na granici s Bugarskom i u kojem većinsko stanovništvo čine Bugari.

Osnivač Kulturno-informativnog centra Caribrod u Dimitrovgradu, ujedno i član Nacionalnog savjeta Bugara, Nebojša Ivanov ponosan je na matičnu zemlju Bugrasku, članicu Evropske unije. S nestrpljenjem čeka da i Srbija uđe u ovaj evropski savez, jer smatra da će time biti bolje i za bugarsku nacionalnu manjinu u Srbiji.

“Za nas je najznačajnije da što pre Srbija uđe u EU, jer to je garancija da se potpuno ostvaruju nacionalna, ljudska i bilo koja kolektivna ili pojedinačna prava bugarske nacionalne manjine u Srbiji. Tako da smo mi za što brži ulazak Srbije u EU, koja nam daje određene garancije i, na kraju, što je važno, daje nam određene instrumente da se prati poštovanje nacionalnih manjina u Srbiji i da se ona na adekvatan način rešavaju”, ukazuje Ivanov.

Kao jedan od problema za rješavanje Ivanov navodi informiranje na maternjem jeziku za bugarsku manjinu.

“Jedini štampani medij na bugarskom jeziku, nedeljnik Bratstvo, ne izlazi već godinama. Pripreman je u ovoj zgradi, ali vrata redakcije više nisu otvorena”, javlja iz Al Jazeerin reporter Zoran Kosanović.

Zajedničke redakcije

Slična je sudbina i ostalih medija na bugarskom jeziku.

“Bugarska nacionalna manjina ima dva medija manje. Naime, novinska ustanova ‘Bratstvo’ je praktično prestala da postoji, samim tim nedeljnik Bratstvo, Most, Drugarče kao časopis za decu, nema više žurnala na RTS-u. Jedino što je ostalo pripadnicima bugarske nacionalne manjine za informisanje na maternjem jeziku jeste RTV Caribrod koja emituje program i na bugarskom i na srpskom jeziku”, ukazuje Dragan Jovičić, novinar RTV Caribrod.

No, postoji strah da bi i jedina informativna kuća na bugarskom, uskoro mogla da prestane sa radom.

“Redakcija nije podeljena na srpsku i bugarsku, radimo svi sve i sve nas je manje, na žalost. Postoji i velika opasnost da nas uopšte i ne bude posle prvog jula”, upozorava Jovičić.

Tada ističe rok u Srbiji za privatizaciju medija čiji je osnivač lokalna samouprava.

Ukoliko do tada ne bude formirano novo glasilo, bugarska nacionalna manjina ostaće bez informisanja na maternjem jeziku.

Izvor: Al Jazeera