Crna Gora otvorila dva poglavlja pregovora sa EU

Poglavlje 30 se odnosi na zajedničku trgovinsku politiku, bilateralne sporazume sa državama nečlanicama EU-a, razvojnu politiku i humanitarnu pomoć (Arhiva)
Poglavlje 30 se odnosi na zajedničku trgovinsku politiku, bilateralne sporazume sa državama nečlanicama EU-a, razvojnu politiku i humanitarnu pomoć (Arhiva)

Crna Gora je danas, na Međuvladinoj konferenciji koja se održava u Briselu, otvorila pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji u poglavljima 16 – Porezi i 30 – Vanjski odnosi, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija te države.

Poglavlje 16 obuhvata propise i standarde koji reguliraju indirektno i direktno oporezivanje, administrativnu saradnju i uzajamnu pomoć, kao i operativne kapacitete i kompjuterizaciju.

Poglavlje 30 se odnosi na zajedničku trgovinsku politiku, bilateralne sporazume s državama nečlanicama EU-a, razvojnu politiku i humanitarnu pomoć.

“Otvaranju poglavlja prethodio je posvećen rad svih institucija na usklađivanju s evropskim propisima i praksom u ovim oblastima. Prema ocjenama Evropske komisije, Crna Gora je postigla dobar nivo usklađenosti, kao i potrebne administrativne kapacitete za otvaranje pregovora u ovim oblastima”, stoji u saopćenju Ministarstva.

Državnu delegaciju Crne Gore na Međuvladinoj konferenciji predvodit će glavni pregovarač, ambasador Aleksandar Andrija Pejović. U delegaciji će biti i šefovi radnih grupa za 16. i 30. poglavlje Novo Radović i Goran Šćepanović, kao i sekretar Pregovaračke grupe Miodrag Radović.

Evropsko vijeće općih poslova odlučilo je krajem juna 2012. godine preporučiti početak pregovora s Crnom Gorom, što se tumači kao formalni početak pristupnih pregovora.

Do sada otvorena poglavlja:

Sredinom decembra 2012. otvoreno je i zatvoreno poglavlje 25 (Nauka i istraživanje).

Poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura otvoreno je i zatvoreno 15. aprila 2013. godine, da bi 27. juna iste godine okončan screening.

Pregovori o pet poglavlja otvoreni su 18. decembra. Riječ je o poglavljima 5 – Javne nabavke, 6 – Privredno pravo, 20 – Poduzetništvo i industrijska politika, 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i sigurnost.

Pretposljednjeg dana marta 2014. godine otvorena su poglavlja 7 – Pravo intelektualnog vlasništva i 10 – Informacijsko pravo i mediji.

Nekoliko mjeseci kasnije, tačnije 24. juna 2014, otvorena su pregovaračka poglavlja 4 – Sloboda kretanja kapitala, 31 – Vanjska, sigurnosna i odbrambena politika i 32 – Finansijski nadzor.

Četiri poglavlja (18 – Statistika, 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, 29 – Carinska unija, 33 – Finansijske i budžetske odredbe) otvorena su 16. decembra prošle godine.

Izvor: Al Jazeera i agencije


Povezane

Više iz rubrike Balkan
POPULARNO