U Crnoj Gori registrirano 87.000 komada oružja

Novi Zakon o oružju propisuje nabavku, držanje, nošenje, sakupljanje, prenošenje i druge postupke vezane za oružje (EPA)

U Crnoj Gori ima oko 87 hiljada komada registriranog oružja, saopćio je danas Abid Crnovršanin, generalni direktor Direktorata za upravne unutrašnje poslove Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore na predstavljanju novog Zakona o oružju, koji je stupio na snagu 19. marta.

Crnovršanin je pozvao građane koji su vlasnici ilegalnog oružja, da ga predaju policiji i da za to neće imati nikakve posljedice.

“U Crnoj Gori ima oko 87 hiljada komada registrovanog oružja. Kada je u pitanju broj ilegalnog oružja, taj podatak nemamo i svaka procjena je nezahvalna”, kazao je Crnovršanin.

Predaja bez posljedica

Novi zakon predviđa da vlasnici ilegalnog oružja mogu oružje predati policiji, bez trajnih posljedica. To znači da se ilegalno oružje može predati kada to vlasnik odluči.


Novi zakon predviđa i Evropsku ispravu o oružju [Anadolija]

“Ovo se odnosi na građane koji odluče da dobrovoljno predaju oružje. Svi oni koji to ne urade, a policija tokom svojih aktivnosti pronađe ilegalno oružje, čine krivično djelo, za koje se može izreći kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina”, poručio je Crnovršanin.

Novi Zakon o oružju propisuje nabavku, držanje, nošenje, sakupljanje, prenošenje, kao i uvjete za proizvodnju, ispitivanje i obilježavanje vatrenog oružja. Također, regulira popravljanje i prepravljanje, promet i prijevoz i osposobljavanje građana za pravilnu upotrebu vatrenog oružja.

“Novi zakon predviđa i određene novine u odnosu na prethodni. To su Evropska isprava o oružju, zatim novina je da će se oružani list o držanju i nošenju oružja izdavati na deset godina, umjesto na pet, kako je bilo predviđeno prethodnim zakonom. Obaveza je vlasnika oružja da u roku od 30 dana od dana isteka oružnog lista, podnese zahtjev za izdavanje novog. Ukoliko vlasnik oružja to ne uradi, MUP će ga pisanim putem opomenuti i dati mu novi rok za koji je dužan da podnese zahtjev za izdavanje oružnog lista. Ukoliko vlasnik oružja u predviđenom roku ne dostavi zahtjev za izdavanje oružnog lista, oružje će se oduzeti“, kazao je na konferenciji za novinare Crnovršanin.

Svaki osmi naoružan

Prošlogodišnji podaci pokazali su da je svaki osmi punoljetni građanin Crne Gore legalno naoružan.

MUP Crne Gore objavio je početkom 2014. da u toj zemlji 62.119 građana ima registrirano oružje, te da policija pretpostavlja da nelegalnog oružja ima znatno više.

Prema dosadašnjem zakonu, za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija u Crnoj Gori je propisana kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine.

Izvor: Agencije