Polemike o novom grbu Banje Luke

Zvanično je predstavljeno idejno rješenje grba Banje Luke. Sadašnji grb proglašen je neustavnim prije dvije godine, jer sadrži samo obilježja jednog od konstitutivnih naroda. Al Jazeera je istražila zašto je i novi prijedlog grba izazvao kritike.

Autori idejnog rješenja novog grba su arhitekta i pravnik iz Beograda. Kažu da je bilo teško ispoštovati sve zahtjeve jer Banja Luka ima bogatu historiju, ali i komplikovanu političku situaciju.

“Crvena boja na štitu simbolizuje tlo, tlo banjalučke regije i crvena, kao boja, koja je heraldički najprisutnija u lokalnoj tradiciji. Reka Vrbas, to je centralno polje, heraldički stub, kako se definiše. I on, po heraldičkim pravilima simbolizuje reku. Znači, reka Vrbas, koja je dala gradu život”, istakao je autor idejnog rješenja grba Banje Luke Srđan Marlović.

Heraldički motiv

Čuvari grba su dva bika. Autori kažu da je to čest heraldički motiv.

“Banjaluka ima jednu specifičnu i, rekao bih, srećnu okolnost da postoji jedno bogato nasleđe, etnografsko nasleđe, specifična narodna tradicija borbe bikova u Krajini”, kazao je autor Zoran Nikolić.

Akademski slikar Boško Vukojević dvadeset godina izučava taj grad i njegove simbole. Svoje radove je prijavljivao na dva konkursa za novi grb.

Prijavio bi se, kaže, ponovo, ali ovog puta konkursa nije bilo.

“Ako se mi na demokratski način dogovorimo da je sto grb, neka bude sto grb, ali samo u jednoj demokratskoj proceduri. Ovdje niti je postojala procedura, niti je bila demokratska, niti transparentna”, rekao je Vukojević.

Kemalu Guniću, predsjedniku Udruženja povratnika, predloženi grb nije dobro rješenje. Smatra da je bolji bio prijeratni grb s tvrđavom Kastel.

“Ovaj ne simboliše, po meni, uopšte grad Banjaluku, jer se zna da je simbol grada Kastel i Vrbas. Ovo je sve nešto kao da je radio neko ko ne zna o Banjaluci ništa”, smatra Gunić.

“Grb, koji je proglašen neustavnim, jer sadrži obilježja samo jednog naroda koji živi na području Banjaluke, još se koristi i u Gradskoj upravi, kao i drugim institucijama na području grada”, izvijestila je Al Jazeerina reporterka Ljiljana Smiljanić.

Direktna pogodba

Jedan od odbornika opozicionog PDP-a u Skupštini grada smatra da se grb mora mijenjati, ali ne slaže se s procedurom. Kaže da je novo idejno rješenje izabrano direktnom pogodbom.

“Treba se raspisati novi konkurs, izabrati nova komisija i, ako treba, sačekati vremenski period da se dođe do kvalitetnog grba, koji će biti prihvatljiv za sve građane Banjaluke”, kazao je odbornik PDP-a u Skupštini grada Zoran Talić.

Međutim, iz Gradske uprave su na promociji poručili da je sve urađeno prema zakonu.

“Ispoštovan je zaključak Skupštine Grada, nalog Gradonačelnika i Služba je provela ovaj postupak zakonski”, zaključio je Dujko Komljenović iz Gradske uprave.

O idejnom rješenju trebaju se izjasniti odbornici Skupštine Grada. Boško Vukojević se, ipak, nada da će grad imati grb koji ga oslikava, onako kako ga on vidi – kao grad na bistroj rijeci.

Izvor: Al Jazeera