Bh. zastupnicima prijete kazne za neadekvatno ponašanje

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine je stupio na snagu novi kodeks o ponašanju zastupnika i izaslanika. Kodeks je postojao i ranije, ali su tek sada definirane sankcije za njegovo nepoštivanje. Do sada je bilo mnogo primjera njegova kršenja.

Zastupnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata u sadašnjem mandatu mjesecima su napuštali sjednice Parlamenta, tražeći da se na dnevni red uvrsti rasprava o smjeni predsjedavajućeg. U pretprošlom sazivu zastupnik Jerko Ivanković Lijanović danima je na sjednice dolazio u majici sa stranačkim obilježjima. Korištenje mobitela i dopisivanje tokom sjednice Parlamentarne skupštine postalo je uobičajeno. Sve su to postupci koji novim kodeksom mogu biti sankcionirani.

Borislav Bojić, predsjedavajući nadležne parlamentarne komisije, kaže da su sankcije potrebne i zbog težih povreda kodeksa.

‘Mnogo toga ne valja’

“Ima pojava kad je u pitanju odnos prema imovini. Recimo, imate masu računara koje su zadužili izabrani narodni predstavnici i nisu razdužili tu vrstu zadužene imovine, koja je imovina ove Parlamentarne skupštine. Imate, na kraju krajeva, upotrebu službenih vozila u privatne svrhe. Mnogo toga je kako ne valja, a trebalo bi da bude u skladu sa kodeksom”, ističe Bojić.

Za blaže povrede kodeksa izriče se opomena, a za teže novčana kazna i javna opomena. Novčana kazna može se izreći jednokratno u visini do 70 posto mjesečnog paušala parlamentarca koji nije u radnom odnosu, odnosno u visini do 10 posto ukupnih mjesečnih primanja parlamentarca koji je u radnom odnosu. Javna opomena objavljuje se u sredstvima javnog informiranja i na web stranici Parlamentarne skupštine.

Zastupnik Sadik Ahmetović kaže da je i prije usvajanja kodeksa prestao koristiti mobitel tokom sjednice.

“Mislim da se svaki odnos prema bilo kome, pa i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, nosi s onim što ponesete iz kuće”, rekao je on.

“Ipak je dobro da ima nešto što nas s vremena na vrijeme upozorava kako nam se red ponašati, a koje ponekad i zaboravimo”, ističe Nikola Lovrinović, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.

“Nema nikakve sumnje da ona u svakom slučaju trebaju da doprinesu jednom istina malom, ali ipak dodatnom unapređenju rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine”, smatra Denis Bećirović, zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.

Komparativna analiza

Kodeks je urađen nakon komparativne analize sa zemljama u regiji. Politički analitičar Adis Arapović smatra da novi kodeks dokazuje da je u Bosni i Hercegovini još mlada demokratija. Kaže da zemlje regije imaju isti problem.

“Pa, imamo primjere i tučnjava, i suzavaca, i ozbiljnih konflikta, pa čak i fizičkih obračuna i ubistava u parlamentima. Dakle, to je manir istočnoevropske demokratije. Mi, na sreću, još uvijek nismo došli do te faze, ali nas malo dijeli od toga”, ocijenio je Arapović.

Zato je dobro da kodeksi barem formalno uspostave red u parlamentima u regiji, dodaje Arapović. Ipak, nada se da primjena kodeksa u Bosni i Hercegovini neće zavisiti od političkih odnosa. Isto očekuju i u Parlamentarnoj skupštini.

“Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine će najmanje jednom godišnje ocjenjivati rad nadležne komisije za primjenu kodeksa ponašanja bh. parlamentaraca”, izvještava iz Sarajeva Emir Skenderagić, reporter Al Jazeere.

Izvor: Al Jazeera