Federacija BiH bez državnih službenika

Mato Jozić: Namjera Vlade je da ljudi koji s novim ministrima dolaze u državnu službu s njima i odlaze (Al Jazeera)

Vlada entiteta Federacija Bosne i Hercegovine usvojila je u srijedu izmjene Zakona o državnoj službi, koje bi, prema ocjeni ministara, trebale donijeti veću fleksibilnost i uštede u javnim institucijama.

Izmjene ukidaju status državnih službenika sekretarima, pomoćnicima, šefovima kabineta, rukovodiocima te glavnim federalnim inspektorima.

Podrazumijeva i premještanje službenika iz jedne u drugu instituciju.

Vlada Federacije propisat će uvjete koje službenici na rukovodećim pozicijama moraju ispunjavati.

Federalni ministar pravde Mato Jozić pojašnjava kako je namjera Vlade da ljudi koji s novim ministrima dolaze u državnu službu s njima i odlaze te da budu odgovorni za ono što rade.

‘Svaka reforma je bolna’

“Znači, formira se kabinet. Ja sam došao za ministra. Dolazi šef kabineta, dolazi sekretar ministarstva, dolazi savjetnik i pomoćnici, koje imenuje vlada. Oni dolaze s ministrom i tom vladom. Kad se završi mandat, idu kući, tko nije državni službenik. Tko jeste državni službenik, on se vraća u državnu službu”, kaže Jozić.

Istakao je da Federacija ima 224 rukovodeća državna službenika.

“Ima sličnih zakona u regiji. Svaka reforma je bolna”, kazao je ministar i dodao da će se o Izmjenama i dopunama Zakona izjasniti i Parlament Federacije.

“Nakon donošenja zakona, moraju se donijeti pravilnici. Državni službenici zatečeni na pozicijama nakon stupanja na snagu ovog zakona bit će raspoređeni na odgovarajuća mjesta u okviru organa državne službe”, zaključio je on.

Zakon je dio Reformske agende, a u federalni Parlament će biti upućen po hitnom postupku.

Izvor: Al Jazeera i agencije