Srbija: Stroga pravila za strane farmaceute

Strane farmaceutske kuće koje rade u Srbiji u 2015. godini će poslovati po mnogo strožijim pravilima jer će morati objavljivati podatke koliko su i na koji način podržale neku zdravstvenu ustanovu ili zdravstvenog radnika.

Taj pravilnik donijela je Evropska federacija farmaceutske industrije, čiji su kodeksi obavezujući za sve kompanije članice koje posluju u Evropi.

Nova godina je ljekarima u Srbiji tako počela bez upakovanih poklona, a ne mogu dobiti ni rokovnik ili olovku, ukoliko o tome ne postoji pisani trag.

To nalaže novi Kodeks ponašanja pri promovisanju lijekova i komunikaciji sa zdravstvenim radnicima, kako bi se izbjegla sumnja javnosti u favorizovanje lijekova određenih proizvođača, zbog mogućih internih dogovora ljekara i farmaceutskih kuća.

“Mislim da je i neophodno u tu komunikaciju i taj odnos uneti dodatnu transparentnost kako bi javnost mogla da bude sigurna da se odluke o prepisivanju određenih lekova zasnivaju isključivo na karakteristikama tih lekova i potreba pacijenata, a ne zbog toga što neki zdravstveni radnik sarađuje sa nekom farmaceutskom kompanijom”, kaže dr. Bojan Trkulja iz Udruženja proizvođača inovativnih lijekova “Inovia”.

Neophodna saradnja sa farmaceutima

Ljekari su saglasni sa uvođenjem novih pravila i kažu kako je saradnja sa farmaceutskim kućama neophodna.

“Bio bih presrećan kada bi mi lekari mogli od svojih sredstava da odvojimo nešto za stručno usavršavanje i da nam to bude umanjeno kroz porez. Međutim, sve su to futuristički ciljevi u ovom trenutku. Činjenica da zahvaljujući farmaceutskim kućama, ipak, poslednjih 20 godina mi smo na neki način išli u korak sa svetom. Farmaceutske kuće su nam omogućile da budemo u kontaktu sa strukom”, smatra dr. Dragan Delić iz Lekarske komore Srbije.

Za sada, pravilnik se ne odnosi na cjelokupnu farmaceutsku industriju.

“Kodeks ponašanja je dokument koji je Udruženje proizvođača inovativnih lekova donelo kao oblik samoregulacije i obavezujući je za sve članove udruženja koji posluju na teritoriji Evrope, a kojih je u Srbiji trenutno 19. Domaći proizvođači lekova nisu u obavezi da ga se pridržavaju”, javlja Al Jazeerina reporterka Natalija Lučić.

Za sada iz Ministarstva zdravlja stiže podrška, ali bez novih zakonskih rješenja.

“Ministarstvo zdravlja podržava svaki vid uređenja odnosa zdravstvenih radnika i farmaceutskih kuća. Stoga pruža podršku inicijativi udruženja Inovia i očekuje da se efekat primene novih pravila pokaže u mesecima koji dolaze”, potvrđeno je iz Ministarstva.

Korist za pacijente

Troškovi putovanja na kongrese, donacije i drugi vidovi podrške ljekarima, farmaceutske kuće objavljivat će na web stranici koja će biti napravljena za te svrhe.

“Ako postoje problemi, ti problemi treba da imaju ime i prezime, a ne da se generalizuje. Zato mislim da će nam ovakva vrsta transparentnosti omogućiti da zaista budemo u svakom momentu sigurni da znamo kako izgleda komunikacija zdravstvenih radnika i farmaceutske industrije”, dodaje dr. Trkulja.

Od kvalitetne saradnje ljekara i farmaceuta najveću korist imaju pacijenti.

“Naš krajnji cilj i interes je bolesnik, kvalitetnije i efikasnije lečenje. Ako su to novi lekovi, ako je to nova dijagnostika koju mi zaista svojim bolesnicima omogućujemo kroz saradnju sa farmaceutskim kućama, ne vidim šta je tu loše”, napominje dr. Delić.

U Srbiji se trenutno primjenjuje Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima iz 2010.godine.

Iz nadležnog Ministarstva za ovu godinu najavljuju njegovu promjenu, čime će se regulisati odnosi i domaćih farmaceutskih kuća i zdravstvenih radnika,  kako bi zakon bio prilagođen evropskim standardima.

Izvor: Al Jazeera


Povezane

Više iz rubrike Balkan
POPULARNO