Potpisan ugovor o sniženju cijena rominga u regiji

U Budvi je u ponedeljak potpisan ugovor o sniženju cijena rominga između Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije, Crne Gore i Albanije.

“Cijene roming usluga u zemljama regije su neopravdano visoke. Prije dvije godine uputio sam inicijativu da se i Bosna i Hercegovina uključi u EU roming regulativu, a današnjim sporazumom prilagođavamo regulaciju cijena roming usluga u zemljama regije evropskoj Uredbi o romingu. Drago mi je kada vidim da smo jedan od započetih projekata, od koga će građani pet zemalja regije imati korist, doveli do kraja”, rekao je ministar transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine Damir Hadžić nakon potpisivanja ugovora.

Stevica Kuharski o sniženju cijena rominga

Prema njegovom mišljenju, ovo je značajan iskorak za napredak u saradnji zemalja regije, koji će doprinijeti sniženju cijena rominga i povećanju tražnje za uslugama mobilnih komunikacija, čime će se ubrzati razvoj ovog tržišta u regiji.

U korist potrošača

U tekstu sporazuma, koji je nedavno usvojila crnogorska Vlada, navodi se da pet zemalja regiona žele postići visok nivo zaštite potrošača, konkurencije i transparentnosti na telekomunikacionom tržištu.

Resorna ministarstva su, prema sporazumu, saglasna da maksimalne cijene usluga rominga treba sniziti do nivoa koji važi u Evropskoj uniji, odnosno cijena utvrđenih Uredbom o romingu u javnim mobilnim komunikacionim mrežama unutar EU-a.

U roku od 30 dana od potpisivanja sporazuma ministarstva će pokrenuti procedure dopuna zakona o elektronskim komunikacijama zemalja potpisnica, tako da se cijene roaming usluga reguliraju na recipročnoj osnovi.

“Ministarstva su saglasna da se maksimalne cijene usluga rominga snize u fazama, prema dinamici i nivou tih cijena”, navodi se u sporazumu.

Države mogu istupiti

Sporazum je otvoren i njemu mogu pristupiti sve države regiona, EU-a i druge.

Regulatori i operateri će snositi troškove sopstvenih aktivnosti preduzetih s ciljem realizacije sporazuma.

Svaka zemlja može istupiti iz sporazuma nakon šest mjeseci od dostavljanja obavještenja nadležnim ministarstvima zemalja potpisnica.

Sporazum je potpisan u okviru međunarodne konferencije “Ususret sveprisutnom širokopojasnom mobilnom internetu”, koju organizira Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikaciju.

Izvor: Al Jazeera i agencije