Drini prijeti katastrofa zbog teških metala

Gradsko vijeće Loznice zatražilo je u ponedjeljak sa vanrednog zasjedanja hitno rješavanje problema isticanja hemikalija sa jalovišta iz rudnika u Stolicama, koji se nalazi na teritoriji srbijanske opštine Krupanj.

Takav zaključak bit će upućen u Vladu Srbije poslije poražavajućih rezultata ispitivanja kvaliteta vode u koritu rijeke Korenite, koju je testirao Institut za javno zdravlje iz Šapca, objavljeno je na internetskoj stranici opštine, prenosi agencija Tanjug.

Vijeće je formiralo radnu grupu koja će pratiti realizaciju zaključaka i svakodnevno biti uključena u zbivanja na terenu gdje žive ugroženi građani.

Ukoliko se ne počne s rješavanjem ovog ekološkog problema, rukovodstvo grada Loznica, na čelu s gradonačelnikom Vidojem Petrovićem i čelnicima lokalnih samouprava Krupanj, Bogatić i Šabac, zatražit će hitan prijem kod predsjednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića radi iznalaženja najpovoljnijeg rješenja.

Jalovina iz nekadašnjeg rudnika antimona Stolice u Kostajniku, koja je krenula rijekom Korenitom, stigla je do Drine, rekao je član Gradskog vijeća Janko Aleksić, navodeći da je prisustvo teških metala toliko evidentno da je dovoljno da se u cijelom kraju proglasi ekološka katastrofa.

“Na osnovu najnovije analize uzoraka vode sa četiri merne stanice, na samom ulivanju Jadra u Drinu, nalazi su poražavajući. Gvožđe, olovo, kadmijum, cink, bakar, arsen, živa, antimon i mangan, koji se nalaze u kategoriji od 1 do 4, u većini uzoraka ovde su van te klase. Praktično, znatno više od količina koje se uopšte i mere”, upozorio je Aleksić.

Antimon, živa, olovo…

To je potvrdio i član Gradskog vijeća Dragoslav Dobrić, koji je rekao Tanjugu da je Zavod za javno zdravlje iz Šapca, analizom vode u rijeci Koreniti, evidentirao izuzetno visoke granične vrijednosti željeza, olova, antimona, arsena – čak desetine puta veće od dozvoljenih.

Što se tiče Jadra, on je u svom toku od ulijevanja Korenite u Jadar, pa sve do Jelava, gdje se ulijeva u Drinu, proglašen za vodu van klase, zbog prisustva antimona i arsena, žive i olova u ogromnim količinama, zbog čega je rijeka dobila sivu boju.

U Kostajničkom potoku vrijednosti teških metala nekoliko stotina puta su veće od propisanih, naveo je on.

Dobrić je istakao kako se na vanrednoj sjednici Gradskog vijeća od stručnjaka moglo čuti da se ovdje radi o akumuliranju opasnih, teških metala u biljkama, životinjama i ljudima, koji tokom vremena postaju opasni.

Kazao je kako mu je načelnik za strategijska dokumenta u Ministarstvu zaštite životne sredine Srbije Aleksandar Vesić, u telefonskom razgovoru, objasnio da je posebna radna grupa, koju je Vlada formirala, uradila prijedlog mjera za sanaciju jalovišta iz rudnika Stolice, a koji je proslijeđen ministarstvima poljoprivrede, vodoprivrede i zaštite životne sredine, rudarstva i energetike i zdravlja, gdje se čeka njihova saglasnost.

Po dobijanju saglasnosti, Rudarski institut iz Zemuna će utvrditi da li je taj projekat primjenljiv i da li se sa ulaganjima od 66 miliona dinara (blizu 560.000 eura) mogu uraditi obodni kanali i popraviti kolektor.

Pucanje brana

Uslijed ogromnih i dugotrajnih padavina tokom maja, koje su za posljedicu proizvele klizište brdskog masiva na koji se naslanja jalovište Stolice, došlo je do pucanja dvije brane, a kasnije i treće i isticanja više hiljada kubnih metara jalovine.

Jalovina i vode iz jalovišta izlili su se u rječicu Korenitu, u mjestu Kostajnik, a koja se ulijeva u rijeku Jadar na oko 20 kilometara.

Do ponovnog probijanja brane i isticanja jalovine u potok Kostajnik došlo je 17. jula, poslije obilnih padavina, kada je jalovina s bočne strane probila već oštećenu branu jalovišta i izlila se u potok.

Izvor: Agencije