Đaci u Kozarcu uče bosanski, a ne bošnjački jezik

U bh. entitetu Republika Srpska mijenja se naziv nastavnog predmeta bosanski jezik u bošnjački jezik. To je predviđeno novim nastavnim planom i programom za ovu školsku godinu.

Bošnjački povratnici u tom entitetu nisu zadovoljni odlukom jer, kažu, njihov maternji jezik je bosanski.

U Osnovnoj školi u Kozarcu djeca bošnjačke nacionalnosti uče bosanski jezik. Tako je već 12 godina. Međutim, Republički pedagoški zavod odlučio je da promijeni ime predmeta. To je objavljeno je i u Službenom glasniku.

Dževad Mujanović ne slaže se s tim. Bio je đak osnovne škole u Kozarcu prije nekoliko godina. Tada je učio bosanski jezik.

“Da je glupost. Uvijek se zvao bosanski jezik i sad da mijenjaju nema smisla”, kaže Mujanović.

‘U skladu s Ustavom’

Isto misli i Emsuda Mujagić, predsjednica udruženja koje je radilo na tome da se povratničkoj djeci u Kozarcu omogući izučavanje bosanskog jezika.

“Zapravo sam šokirana da u jednoj takvoj instituciji na takav način se krše osnovna ljudska prava ljudi, koji ne dopuštaju da u njihovo ime može neko da da naziv njihovom jeziku, govoru”, ističe ona.

U Republičkom pedagoškom zavodu pojašnjavaju da se ne mijenja naziv jezika, već nastavnog predmeta, te da je to u skladu sa entitetskim Ustavom.

U članu 7 piše da se u entitetu govori jezikom srpskog, bošnjačkog ili hrvatskog naroda.

Kažu da su konsultirali i lingviste, koji su pojasnili da je to novi naziv na srpskom jeziku.

“Prema tvorbenim pravilima srpskog jezika, od “srpski narod” izvodi se ekvivalentan naziv “srpski jezik”, od “hrvatski narod” izvodi se “hrvatski jezik”, od “bošnjački narod” izvodi se “bošnjački jezik”. Znači, u Ustavu piše, koje jezike izučavaju, a drugo su predmeti. Predmeti će biti srpski jezik, bošnjački jezik i hrvatski jezik”, ističe Predrag Damjanović iz Republičkog pedagoškog zavoda.

Stav rukovodstva škole

Rukovodstvo škole u Kozarcu ne želi da komentira izmjene. Kažu da nisu dobili nikakvo zvanično obavještenje. Nastavu i dalje izvode na bosanskom. 

U Udruženju Srcem do mira podsjećaju da je poslije rata na prvom konkursu za zapošljavanje u školi u Kozarcu 2001. godine tražen nastavnik bosanskog jezika.

“Što znači da je tada bilo prihvaćeno i do dan danas se zvanično pisalo u dnevnik i u knjižice đaka u Kozarcu bosanski jezik. To će se sigurno dalje nastaviti”, kazala je Mujagić.

“Rukovodstvo škole poručuje kako će, ukoliko Ministarstvo i Pedagoški zavod ostanu pri tome da se ovaj predmet drugačije zove, preduzeti sve potrebne mjere da to spriječe. U tom zahtjevu pridružiće im se i nevladin sektor”, izvještava Ljiljana Smiljanić, reporterka Al Jazeere.

Izvor: Al Jazeera


Povezane

Više iz rubrike Balkan
POPULARNO