IZ u Makedoniji protiv odlaska na ratišta

Dvanaest makedonskih državljana dosad je ubijeno u borbama na ratištima u Siriji i Iraku. Zbog toga je izmijenjen Krivični zakon koji je mnogo strožiji od prijašnjeg.

Na džumi u  Mustafa-pašinoj džamiji u Skoplju, imam Miftar Islami apelirao je na roditelje da svoju djecu uče tradicionalnom islamu, kako se to u Makedoniji radi još od vremena Otomanskog carstva.

Savjetuje mladiće da se ne idu boriti u Siriji i Iraku.

“Mi smo uvijek apelirali i apelirat ćemo na to da muslimani ne idu u bratoubilačke ratove u arapskim zemljama jer ni po jednom islamskom principu nije njihovo da budu dio tih ratova. Znate da tamo ima ljudi i iz naše zemlje koji pozivaju na džihad, ali njihov džihad nije u skladu s riječima Allaha i poslanika Muhammeda. Najveći džihad, prema Muhammedu, jest borba sa samim sobom, sa svojim karakterom”, kaže Islami.

“Javnost u zemlji tek ovog proleća postala je svesna da makedonski državljani idu na strana ratišta, kad su počele stizati vesti iz Sirije i Iraka o pogibijama mladića u dvadesetim godinama života”, izvještava reporterka Al Jazeere Milka Smilevska.

Reisul-ulema Islamske vjerske zajednice Makedonije, Sulejman Redžepi, kaže da nedobronamjerni ljudi iskorištavaju muslimane koji imaju socijalne probleme i mobiliziraju ih za strana ratišta.

Zloupotreba vjere

“Tu postoji kategorija ljudi kojima se plaća da stimuliraju mlade ljude. A kako pripremaju mladiće materijalno i duhovno? Time što u ovom slučaju zloupotrebljavaju islam”, kaže Redžepi.

Islamska vjerska zajednica podržala je izmjene Krivičnog zakona, koji sada predviđa oštrije kazne.

S najmanje pet godina zatvora bit će kažnjen građanin koji organizira i obučava ljude da se bore na stranim ratištima.

Ista kazna je za one koji skupljaju ili daju novac za ovakve namjene.

Zatvorska kazna od najmanje četiri godine predviđena je za one koji odu u borbu i za one koji tekstom ili snimkama šire poruke ili potiču ljude.

“Svi građani koji se uključe u tuđe konflikte bit će sankcionirani. Takvo ponašanje ne samo da nije isplativo nego će, naprotiv, nanijeti ogromnu štetu njima i njihovim obiteljima”, poručuje glasnogovornik policije Ivo Kotevski.

Policija kaže da u zemlji nema centara za regrutaciju i da je njih nekoliko koji su poginuli iz zemalja zapadne Europe, u koje su u međuvremenu emigrirali.

Ali jedan bivši djelatnik sigurnosti ne misli tako.

“Nijedan građanin ne može, samo zato što kod njega postoji želja, otići boriti se u Siriji. On mora imati upute odavde. Tu se regrutira i mora biti podoban za takvu aktivnost. Posao obavještajnih službi je da pokušaju otkriti i ući u te sredine gdje se to radi”, kaže Zlate Dimovski, profesor na Fakultetu bezbjednosti.

U međuvremenu, imam Miftar, koji služi u džamiji staroj šest stoljeća, nastavit će širiti poruku među vjernicima da ne dozvole da ih neko zloupotrebi u ime vjere.

Izvor: Al Jazeera