Počinje predaja lista za izbore u BiH

Prvi put će na na biračkim mjestima biti korištene prozirne biračke kutije (EPA)

Politički subjekti (stranke i koalicije) od danas počinju predaju kandidacijskih listi Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine za opće izbore koji se održavaju u listopadu, a rok za predaju kadidacijskih listi istječe 14. srpnja.

U skladu s odredbama Izbornog zakona BiH, strankama je dozvoljeno da na kandidacijske liste stave za deset posto više kandidata od broja koji se bira za određenu razinu vlasti.

S obzirom na to da se na općim izborima neposredno biraju tri razine vlasti: državna, entitetska i kantonalna, broj kandidata na stranačkim listama stalno se povećava u izbornim ciklusima.

Tri nivoa vlasti

Građani će na državnoj razini birati članove Predsjedništva BiH (po jednog iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda) te 42 zastupnika u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH (i to 28 iz entiteta Federacija BiH, te 14 iz entiteta Republika Srpska).

Na entitetskoj razini biraju se predsjednik i dva potpredsjednika RS-a i zastupnici u Narodnoj skupštini RS-a (83) te zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH (98), dok se na kantonalnoj razini biraju zastupnici u deset kantonalnih skupština na području Federacije (od njih 21 u Posavskom do 35 zastupnika u Sarajevskom, Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu).

Na posljednjim općim izborima, koji su održani 2010. godine, za ukupno 518 pozicija natjecalo se 8.242 kandidata, podsjeća agencija Anadolija.

Na prethodnim izborima za 517 pozicija bilo je 7.245 kandidata, dok se na općim izborima 2002. godine za 541 poziciju natjecao 7.351 kandidat.

Očekuje se da će broj kandidata na stranačkim i listama koalicija na predstojećim općim izborima premašiti sve dosadašnje rekorde s obzirom na to da je ovjereno učešće do sada najvećeg broja političkih subjekata na općim izborima – 65 stranaka i 24 neovisna kandidata. U okviru stranaka koje su prijavljene za opće izbore formirane su i 24 koalicije.

Najmanje 40 posto žena na listama

Do sada je na kandidacijskim listama u skladu sa Izbornim zakonom BiH strankama bilo naloženo da među kandidatima imaju najmanje 33 posto žena, a od ovih općih izbora, nakon izmjena i dopuna legislative, taj broj prvi put je povećan na minimalno 40 posto.

Na prošlim izborima na listama je bilo 36,82 posto žena što je bio do tada rekordan broj. Očekuje se da će na općim izborima u listopadu taj postotak biti premašen.

I dalje ostaje nezadovoljavajuća činjenica da je broj izabranih žena na pozicijama u zakonodavnim tijelima i dvostruko niži od broja onih koje sudjeluju na izborima.

Centralna izborna komisija BiH konačnu ovjeru kandidacijskih listi za opće izbore 2014. godine izvršit će do 8. kolovoza, nakon čega će se u roku pet dana podnositi kompenzacijske liste.

Objava konačnih listi kandidata u službenim glasilima i sredstvima javnog informiranja uslijedit će 28. kolovoza.

Izvor: Agencije